1. Pola Czerwonkowskie

A A A
1. Areał: dostępne 1,5 ha 
2. Przeznaczenie: Aktualny plan przewiduje realizację wielofunkcyjnej zabudowy usługowej jako funkcji podstawowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej oraz lekkiej produkcji. W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To dokument nadrzędny nad miejscowymi planami zagospodarowania, wyznaczający kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze całego miasta.
3. Infrastruktura i media: Obsługiwana komunikacyjnie przez ul. Olimpijską, dostępność wszystkich mediów  i odpowiednich mocy.
4. Położenie: Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 92), w okolicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Własność: Gmina Miasto Sochaczew
6. Teren będący własnością Gminy Miasto Sochaczew należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 27 czerwca rada miasta zgodziła się na ustanowienie zwolnień podatkowych na terenie podstrefy Sochaczew Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w jej granicach zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości do końca grudnia 2020 roku. To poważna zachęta dla przedsiębiorców, gdyż zwolnienie ma dotyczyć gruntu oraz powstałych tam budynków i budowli.
 
 

         Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>