Kadencje Rady Miejskiej

A A A

I kadencja, lata 1990-1994

Pierwszym burmistrzem Sochaczewa, pełniącym ten urząd przez dziewięć i pół miesiąca, był niespełna trzydziestoletni Grzegorz Rosiak. Uchwałę o jego wyborze radni podjęli 18 czerwca 1990 roku. Na tej samej sesji uchwalili, że „do 30 czerwca 1990 roku pełniący funkcję burmistrza Jacek Andrzejewski wyraża zgodę na uczestniczenie w przekazywaniu urzędu burmistrza Grzegorzowi Rosiakowi”. Wiosną 1991 roku na urząd burmistrza radni wybrali Mieczysława Kucińskiego.

Burmistrz Sochaczewa w okresie od 1 lipca 1990 do końca marca 1991 roku Grzegorz Rosiak.

Początki samorządności były wyjątkowe trudne, szczególnie, gdy okazało się, że budżet dla Sochaczewa na 1990 rok został wykonany w kwietniu. Kasa miejska była pusta. Gdy do budżetu spływały jakieś pieniądze, regulowano najważniejsze zobowiązania. Rada skupiła się na ustaleniu ram działania miasta - powstał statut Sochaczewa, regulaminy pracy urzędu i podległych instytucji, przejęto od państwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły i przedszkola. Uporządkowano sprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Do ujęć w Boryszewie i przy ul. Płockiej doszło ujęcie w Konarach, przejęte od chylącego się ku upadkowi Chemitexu. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Chodakowie i wybudowano magistralę do centrum. Powołano do życia „Ziemię Sochaczewską”, ustanowiono Dni Sochaczewa, nawiązano trwające do dziś partnerskie kontakty z ukraińskim Gródkiem. Miasto włączyło też do swego zasobu mieszkania przyzakładowe Chemitexu, tamtejszy klub sportowy i dom kultury. Od zakładu Boryszew-Erg przejęło dom kultury i ośrodek wypoczynkowy w Koszelówce. W I kadencji dokończono budowę hali sportowej przy ul. Kusocińskiego, do budującego się szpitala doprowadzono sieć sanitarną biegnącą do oczyszczalni w Trojanowie, a przy okazji powstała tzw. kładka na Bzurze.

Miastem kierował burmistrz wspierany przez dwóch zastępców i kilkoro radnych oddelegowanych do pracy w zarządzie miasta.

 • Grzegorz Rosiak – burmistrz miasta od połowy czerwca 1990 do końca marca 1991 roku

 • Mieczysław Kuciński – burmistrz miasta w latach 1991-1994,   zastępca w latach 1990-1991

 • Józefa Lucyna Michejda - zastępca burmistrza w latach 1990-1993

 • Piotr Ostromęcki - zastępca burmistrza w latach 1991-1993

 • Tomasz Ciesielski - zastępca burmistrza w latach 1993-1994

 • Tadeusz Krysiak - zastępca burmistrza w latach 1993-1994

Skład pierwszej rady ciągle się zmieniał. Ktoś wyjechał na placówkę dyplomatyczną, inny do pracy za granicą albo wziął ślub i wyprowadził z miasta, jeszcze inni składali mandaty nie podając rzeczywistej przyczyny rezygnacji z pracy w radzie.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń o uzyskaniu mandatów 10.06.1990 r.

Radę tworzyli wówczas:

 • Józef Błaszczyk,

 • Wiesław Błaszczyk (1993-1994),

 • Janusz Chodakowski (członek zarządu miasta 1990-1991),

 • Wiesław Chmielewski,

 • Tomasz Ciesielski,

 • Bogusława Cieślak,

 • Stanisław Dziekoński,

 • Marek Dymkowski (1993-1994),

 • Paweł Fijałkowski (1990-1993),

 • Teresa Godlewska,

 • Marek Gołkowski (radny 1990-1991, wiceprzewodniczący rady 1990-1991),

 • Paweł Gralak (przewodniczący rady miejskiej),

 • Jan Gubański (członek zarządu miasta 1992-1993),

 • Zbigniew Ignasiak,

 • Dariusz Jaczyński (1990-1993),

 • Maciej Jaśkiewicz (1990-1993),

 • Józef Kopala (członek zarządu miasta),

 • Jerzy Krzymiński,

 • Anna Król (radna i członek zarządu miasta w latach 1993-1994),

 • Wiesław Maliszewski,

 • Jacek Myśliński,

 • Witold Miłkowski,

 • Franciszek Niewiadomski (1990-1993),

 • Kazimierz Orzechowski,

 • Tomasz Połeć (1992-1994),

 • Daniel Skrzypkowski (1990-1992),

 • Andrzej Sobczak (1992-1994),

 • Agnieszka Tomaszewska (wiceprzewodnicząca rady),

 • Jan Wasilewski (członek zarządu miasta 1990-1993),

 • Krzysztof Wasiak (członek zarządu miasta),

 • Helena Włodarczyk,

 • Krystyna Zagajewska,

 • Jacek Zawadzki (wiceprzewodniczący rady 1991-1994 i członek zarządu 1993-1994).


Paweł Gralak, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Sochaczewa:
- Bardzo doceniam to, co robiły samorządy kolejnych kadencji. Nawet jeśli można coś było zrobić lepiej albo inaczej, nie zmienia to faktu, że Sochaczew zmienia się z roku na rok i to zdecydowanie na lepsze. (…) Praca na rzecz naszej społeczności to był zaszczyt, szczególnie dla mnie, osoby, której przodkowie byli sochaczewianami co najmniej od dwóch stuleci.

Praca na rzecz samorządu była zaszczytem”
ziemiasochaczewska.sochaczew.pl

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>