Kadencje Rady Miejskiej

A A A

I kadencja, lata 1990-1994

Pierwszym burmistrzem Sochaczewa, pełniącym ten urząd przez dziewięć i pół miesiąca, był niespełna trzydziestoletni Grzegorz Rosiak. Uchwałę o jego wyborze radni podjęli 18 czerwca 1990 roku. Na tej samej sesji uchwalili, że „do 30 czerwca 1990 roku pełniący funkcję burmistrza Jacek Andrzejewski wyraża zgodę na uczestniczenie w przekazywaniu urzędu burmistrza Grzegorzowi Rosiakowi”. Wiosną 1991 roku na urząd burmistrza radni wybrali Mieczysława Kucińskiego.

Burmistrz Sochaczewa w okresie od 1 lipca 1990 do końca marca 1991 roku Grzegorz Rosiak.

Początki samorządności były wyjątkowe trudne, szczególnie, gdy okazało się, że budżet dla Sochaczewa na 1990 rok został wykonany w kwietniu. Kasa miejska była pusta. Gdy do budżetu spływały jakieś pieniądze, regulowano najważniejsze zobowiązania. Rada skupiła się na ustaleniu ram działania miasta - powstał statut Sochaczewa, regulaminy pracy urzędu i podległych instytucji, przejęto od państwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły i przedszkola. Uporządkowano sprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Do ujęć w Boryszewie i przy ul. Płockiej doszło ujęcie w Konarach, przejęte od chylącego się ku upadkowi Chemitexu. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Chodakowie i wybudowano magistralę do centrum. Powołano do życia „Ziemię Sochaczewską”, ustanowiono Dni Sochaczewa, nawiązano trwające do dziś partnerskie kontakty z ukraińskim Gródkiem. Miasto włączyło też do swego zasobu mieszkania przyzakładowe Chemitexu, tamtejszy klub sportowy i dom kultury. Od zakładu Boryszew-Erg przejęło dom kultury i ośrodek wypoczynkowy w Koszelówce. W I kadencji dokończono budowę hali sportowej przy ul. Kusocińskiego, do budującego się szpitala doprowadzono sieć sanitarną biegnącą do oczyszczalni w Trojanowie, a przy okazji powstała tzw. kładka na Bzurze.

Miastem kierował burmistrz wspierany przez dwóch zastępców i kilkoro radnych oddelegowanych do pracy w zarządzie miasta.

 • Grzegorz Rosiak – burmistrz miasta od połowy czerwca 1990 do końca marca 1991 roku

 • Mieczysław Kuciński – burmistrz miasta w latach 1991-1994,   zastępca w latach 1990-1991

 • Józefa Lucyna Michejda - zastępca burmistrza w latach 1990-1993

 • Piotr Ostromęcki - zastępca burmistrza w latach 1991-1993

 • Tomasz Ciesielski - zastępca burmistrza w latach 1993-1994

 • Tadeusz Krysiak - zastępca burmistrza w latach 1993-1994

Skład pierwszej rady ciągle się zmieniał. Ktoś wyjechał na placówkę dyplomatyczną, inny do pracy za granicą albo wziął ślub i wyprowadził z miasta, jeszcze inni składali mandaty nie podając rzeczywistej przyczyny rezygnacji z pracy w radzie.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń o uzyskaniu mandatów 10.06.1990 r.

Radę tworzyli wówczas:

 • Józef Błaszczyk,

 • Wiesław Błaszczyk (1993-1994),

 • Janusz Chodakowski (członek zarządu miasta 1990-1991),

 • Wiesław Chmielewski,

 • Tomasz Ciesielski,

 • Bogusława Cieślak,

 • Stanisław Dziekoński,

 • Marek Dymkowski (1993-1994),

 • Paweł Fijałkowski (1990-1993),

 • Teresa Godlewska,

 • Marek Gołkowski (radny 1990-1991, wiceprzewodniczący rady 1990-1991),

 • Paweł Gralak (przewodniczący rady miejskiej),

 • Jan Gubański (członek zarządu miasta 1992-1993),

 • Zbigniew Ignasiak,

 • Dariusz Jaczyński (1990-1993),

 • Maciej Jaśkiewicz (1990-1993),

 • Józef Kopala (członek zarządu miasta),

 • Jerzy Krzymiński,

 • Anna Król (radna i członek zarządu miasta w latach 1993-1994),

 • Wiesław Maliszewski,

 • Jacek Myśliński,

 • Witold Miłkowski,

 • Franciszek Niewiadomski (1990-1993),

 • Kazimierz Orzechowski,

 • Tomasz Połeć (1992-1994),

 • Daniel Skrzypkowski (1990-1992),

 • Andrzej Sobczak (1992-1994),

 • Agnieszka Tomaszewska (wiceprzewodnicząca rady),

 • Jan Wasilewski (członek zarządu miasta 1990-1993),

 • Krzysztof Wasiak (członek zarządu miasta),

 • Helena Włodarczyk,

 • Krystyna Zagajewska,

 • Jacek Zawadzki (wiceprzewodniczący rady 1991-1994 i członek zarządu 1993-1994).


Paweł Gralak, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Sochaczewa:
- Bardzo doceniam to, co robiły samorządy kolejnych kadencji. Nawet jeśli można coś było zrobić lepiej albo inaczej, nie zmienia to faktu, że Sochaczew zmienia się z roku na rok i to zdecydowanie na lepsze. (…) Praca na rzecz naszej społeczności to był zaszczyt, szczególnie dla mnie, osoby, której przodkowie byli sochaczewianami co najmniej od dwóch stuleci.

Praca na rzecz samorządu była zaszczytem”
ziemiasochaczewska.sochaczew.pl

 

- - - - -

II kadencja, lata 1994-1998

Samorząd ciągle zmagał się z wysokim bezrobociem, które było wynikiem upadku lub znaczącego ograniczenia produkcji przez największe sochaczewskie zakłady. Nadal przejmował mieszkania zakładowe, ale jego sytuacja finansowa na tyle uległa poprawie, że mógł zabrać się za pierwsze duże projekty inwestycyjne. Po dwóch latach budowy uruchomiona została miejska oczyszczalnia ścieków w Trojanowie, rozpoczęto przygotowania do budowy basenu Orka, 1 września 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego połączona z uroczystym otwarciem nowej sali gimnastycznej. Ta kadencja to również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 o dodatkowe skrzydło. Miasto przejęło od państwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wraz z przestarzałymi kotłowniami węglowymi, w połowie 1996 roku podpisało umowę partnerską z brytyjskim miastem Melton, rok później odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w nowo powstałej Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Początkowo mieściła się ona w budynku dawnego przedszkola kolejowego przy ul. Licealnej, a kilka lat później przeniosła się do własnego, nowoczesnego obiektu o powierzchni użytkowej prawie 5 tys. m2 zbudowanego na działce (sprzedanej uczelni przez miasto na preferencyjnych warunkach) przy ul. Stadionowej. Pod koniec kadencji w Sochaczewie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy, jeden z pierwszych w kraju, rozpoczęto też przygotowania do otwarcia gimnazjów nr 1 i 2 powstałych na bazie wygaszanych szkół podstawowych nr 1 i 6. Przede wszystkim jednak samorządowcy podjęli strategiczne decyzje dotyczące przebiegu obwodnicy miasta oraz mocno – i skutecznie - zabiegali o przyspieszenie budowy szpitala miejskiego.

 

Miastem kierował burmistrz Ireneusz Felczak wspierany przez dwóch zastępców: Stanisława Szulczyka oraz Stefana Mierzejka (1994-1995) i Stanisława Popławskiego (1995-1998)

- Wiele problemów nie zostało rozwiązanych od czasu, kiedy odszedłem (od red. z funkcji naczelnika miasta pełnionej w latach 1982-1990) np. budowa szpitala, sprawa gazu, uciepłownienie miasta, ciągle aktualny problem wysypiska, a przybył jeszcze jeden równie ważny jak wcześniej przeze mnie wymieniony: problem bezrobocia. (…) Stopa bezrobocia w Sochaczewie jest najwyższa w całym województwie skierniewickim.

*Fragment rozmowy o stanie miasta przeprowadzonej z Ireneuszem Felczakiem w dwa tygodnie po jego wyborze na stanowisko burmistrza. „Ziemia Sochaczewska” nr 32 z 1994 roku.

 

Ta kadencja upłynęła pod znakiem dwóch ogromnych inwestycji, których wartość, nawet po latach, robi wrażenie. Chodzi o uciepłownienie miasta i budowę krytej pływ

- - - - -

III kadencja, lata 1998-2002

alni. Uciepłownienie miasta, czyli likwidacja starych i niewydajnych kotłowni węglowych, polegała na przebudowie dziesięciu kotłowni na olejowo-gazowe oraz wyłączeniu z ruchu pozostałych, najbardziej wyeksploatowanych kotłów. By ograniczyć znaczne straty ciepła między kotłowniami i blokami, wymieniono 12 km sieci przesyłowej. Prace trwały od 1999 do 2002 roku, pochłonęły 30 mln zł, przy czym 10,7 mln to dotacja bezzwrotna z PHARE (fundusz przedakcesyjny dla państw starających się o przystąpienie do UE), 13 mln kredyt zaciągnięty w NFOŚiGW, a 6,5 mln środki własne miasta. Kolejnym sztandarowym projektem była budowa pływalni „Orka” za 16,3 mln zł, która trwała od grudnia 1999 do połowy maja 2001 roku. Otwarcie obiektu nastąpiło dwa tygodnie później, z okazji Dnia Dziecka. W latach 1998-2002 asfalt zyskało 1,5 km lokalnych dróg, uruchomiono schronisko dla zwierząt, wybudowano blok mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 8a, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Mickiewicza. I najważniejsze - rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta, która trwała aż do grudnia 2003 roku.

 

Miastem kierował burmistrz Stanisław Szulczyk wspierany przez dwóch zastępców: Stanisława Popławskiego i Jerzego Michalaka.

-  Czego życzyłby pan samorządowcom w Sochaczewie z okazji okrągłego jubileuszu?

- Żeby trzymali ducha, wiedzieli, że mało aktywni w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej przegrywają z aktywnymi. Pieniądz to nie wszystko, to nie kasa, do której stajemy po zasiłek. Życzę, żeby to wszystko szło do przodu, kręciło się, by nigdy nie spoczywać na laurach. Poza tym życzę wysokich standardów moralnych, bo to jest podstawą, kiedy pełni się funkcje w życiu zbiorowym.

*Sochaczew, rok 2000, obchody dziesięciolecia samorządu. Fragment rozmowy D. Wachowskiego z ministrem Michałem Kuleszą (1948-2013), wówczas sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, współautorem reform samorządu terytorialnego z 1990 i 1998 roku, zamieszczonej na łamach „Echa Powiatu”.

- - - - -

IV kadencja, lata 2002-2006

W tej kadencji po raz pierwszy sami wybraliśmy burmistrza. Nowy gospodarz miasta obiecywał wyborcom, że zadba o estetykę miasta, dlatego do 2006 roku gruntownej modernizacji poddany został plac Kościuszki, ulica Farna, plac św. Dominika, skwer przed kościołem św. Wawrzyńca, oświetlenie zyskał park Garbolewskiego i elewacja muzeum ziemi sochaczewskiej. Kilka szkół i przedszkoli przeszło termomodernizację, wmurowano też akt erekcyjny pod rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4. Na mapie miasta pojawiły się nowe instytucje – filia MOK w Boryszewie, którą utworzono w dawnym budynku Zakładowego Domu Kultury, oraz Gimnazjum nr 3 przy nowo powołanym Zespole Szkół w Chodakowie. W dawnym biurowcu ZUK powstała siedziba pięciu instytucji (m.in. MOPS i DDPS) zajmujących się niesieniem pomocy osobom chorym, biednym i samotnym. Kilometry kanalizacji ułożono w dzielnicach Zatorze i Malesin, nowego blasku nabrała ulica Senatorska, w pełni przebudowano przemysłową część targowiska przy ulicy Pokoju i zasiedlono niemal trzydzieści mieszkań w nowym bloku socjalnym przy ul. Fabrycznej. W sportowej i rekreacyjnej ofercie miasta pojawił się skate park, sztucznie mrożone lodowisko oraz w pełni przebudowany Integracyjny Ogród Zabaw przy alei 600-lecia. Honorowym Obywatelem Sochaczewa został Prezydent Ryszard Kaczorowski. I najważniejsze - w grudniu 2003 roku zakończyła się budowa obwodnicy miasta.

Miastem kierował burmistrz Bogumił Czubacki wspierany przez dwóch zastępców: Jerzego Żelichowskiego i Krzysztofa Brymorę.

Czerwiec 2006 roku i prace budowlane na placu Kościuszki

- - - - -

V kadencja, lata 2006-2010

W latach 2006-2010 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej tj. kolejnych odcinków w centrum Sochaczewa, wymianę starej sieci, dalszą modernizację oczyszczalni oraz projektowanie kanalizacji dla Chodakowa, Wypaleniska, Rozlazłowa, Karwowa oraz rejonu ulicy Żyrardowskiej. Bardzo poważnie dokapitalizowano ZWiK, by był w stanie udźwignąć koszty planowanej kanalizacji obejmującej niemal całe miasto. Rozbudowano SP nr 4 o dodatkowe skrzydło, a w starej części przeprowadzono termomodernizację. Ówczesne Gimnazjum nr 1 wzbogaciło się o nową salę sportową, a w ramach programu Orlik 2012 przy Gimnazjum nr 2 powstały dwa boiska – piłkarskie oraz wielofunkcyjne. Zostając przy sporcie i rekreacji nie sposób pominąć faktu, że w tej kadencji w Chodakowie oddano do użytku boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, zbudowano też przy ul. Warszawskiej stałe lodowisko wraz z zadaszeniem. W kilku etapach kompleksowo przebudowano ulicę Traugutta, ruszył remont Warszawskiej. To dawne drogi krajowe, przekazane miastu pod opiekę w chwili oddania do użytku obwodnicy. Potem przez lata samorząd prowadził spór z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad domagając się naprawy zdewastowanych ulic lub pieniędzy na przeprowadzenie ich remontu. PEC zaczął dostosowywać swoje kotłownie olejowe do spalania gazu sieciowego, termomodernizację przeszły przedszkola nr 1, 3 i 4, na dobre ruszył miejski monitoring. Zbudowano drugi budynek socjalny przy ul. Fabrycznej.

Miastem kierował burmistrz Bogumił Czubacki wspierany przez dwóch zastępców: Jerzego Żelichowskiego i Krzysztofa Ciołkiewicza.

Rozbudowa czwórki o dodatkowe skrzydło pozwoliła na likwidację tzw. małej czwórki przy ul. Niemcewicza

- - - - -

VI kadencja, lata 2010-2014

W VI kadencji przeprowadzono wart ponad 100 mln zł projekt skanalizowania miasta. Ruszył sztandarowy program nowego burmistrza „Drogi zamiast błota”, którym do 2014 roku objęto niemal 150 ulic o długości 40 km. Zbudowano lub przebudowano ponad ćwierć tysiąca miejsc parkingowych – przy PKP powstał plac na 95 samochodów, w rejonie placu Obrońców Sochaczewa przygotowano ok. 150 miejsc, nowe stanowiska do parkowania znalazły się przy ul. 1 Maja i Żeromskiego. Przeprowadzono remont pasażu Duplickiego, trybun na stadionie Bzury, a wspólnie z powiatem skrzyżowania ul. Płockiej i Gawłowskiej. Wzmocniono skarpę zamkową oraz na nowo zagospodarowano historyczne wzgórze, które szybko stało się dla sochaczewian ulubionym miejscem spacerów. Zbudowano salę gimnastyczną przy SP nr 4, przy „siódemce” zespół boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne), a przy boryszewskiej „dwójce” boisko ze sztuczną nawierzchnią. Do użytku oddano nowy żłobek. Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do nowej siedziby w zabytkowych kramnicach, wyremontowanych i nadbudowanych kosztem ponad 8 mln zł. Ustanowiono program stypendialny dla wyróżniających się sportowców i drugi dla uczniów. Organizacjom pozarządowym i klubom sportowym dano prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich obiektów publicznych, w tym hal MOSiR, boisk i sal gimnastycznych. Wdrożono program Sochaczewska Karta Mieszkańca, w ramach którego z pakietu ulg i zniżek mogą korzystać m.in. seniorzy, weterani, honorowi dawcy krwi i duże rodziny. Na terenie miasta powstało kilka placów zabaw przy szkołach oraz na osiedlach przy Korczaka, Fabrycznej i al. 600-lecia. Sochaczew odwiedził prezydent Bronisław Komorowski. To była trzecia w historii miasta, pierwsza po wojnie, wizyta głowy państwa w Sochaczewie.

Miastem kierował burmistrz Piotr Osiecki wspierany przez zastępców: Marka Fergińskiego oraz Dariusza Zawidzkiego (2010-2011) i Stanisława Wachowskiego (2011-2014)

Nowy żłobek na ponad sto miejsc to placówka integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

- - - - -

VII kadencja, lata 2014-2018

W tej kadencji bardzo mocno postawiono na ekologię, estetykę miasta i wspieranie zdrowego stylu życia, stąd wśród największych projektów znalazły się: odwiert geotermalny, zabezpieczenie osuwiska w rejonie ulicy Cmentarnej, gruntowny remont parków przy szkole muzycznej i ul. Traugutta, budowa boisk przy szkołach nr 3 i 4, boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy SP nr 2, budowa trybuny na stadionie przy ul. Warszawskiej, utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej. W ten trend wpisały się chodakowskie inwestycje, gdzie wyremontowano halę sportową, termomodernizacji poddano budynek SCK, przywrócono funkcje wypoczynkowe terenom nad Utratą, nowe oblicze nadano placowi zabaw przy ul. Grunwaldzkiej i przylegającemu do niego parkowi. Na pobliskim stadionie powstało boisko do plażówki. Z kolei w centrum miasta, nad Bzurą, powstała plaża miejska z kąpieliskiem oraz pomostem do cumowania kajaków. Kontynuowano program „Drogi zamiast błota”, gruntowny remont przeszła ul. Licealna, miasto wsparło Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w pracach prowadzonych w ulicach Chopina, 15 Sierpnia i Chodakowskiej, oraz budowie chodnika w Wyszogrodzkiej. Z kolei w ramach partnerstwa z powiatem dołożyło się do przebudowy ulic Trojanowskiej, Staszica, Sienkiewicza, ks. Janusza i Towarowej. Kosztem 4,4 mln wyremontowało most na Bzurze (asfalt, chodniki, oświetlenie, ścieżka rowerowa) i przebudowało skrzyżowanie Płockiej z Gawłowską. Od 1 września 2018 roku posiadacze „Sochaczewskiej Karty Mieszkańca” w wieku 4-24 lata zaczęli jeździć autobusami ZKM za darmo. Nasze miasto dwukrotnie odwiedził kandydat, a ostatecznie zwycięzca wyborów prezydenckich z 2015 roku Andrzej Duda. Rozpoczęła się także budowa bulwarów spacerowych, przystani kajakowej i kawiarni nad Bzurą, a inwestycję tę zakończono w następnej kadencji.

Miastem kierował burmistrz Piotr Osiecki wspierany przez zastępców: Marka Fergińskiego oraz Dariusza Dobrowolskiego.

Odwiert geotermalny wykazał, że pod Sochaczewem płynie słodka i ciepła woda

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>