Sochaczew (od)Nowa

A A A

„Sochaczew (od)Nowa” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.


Głównym celem projektu jest zintegrowane działanie na rzecz społeczności lokalnej i gospodarki, w celu wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, w tym ożywienie terenów nadrzecznych w Sochaczewie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa. Cel projektu wpisuje się w Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew 2017-2023.
W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II-V oraz modernizacja budynku przystani, w ramach których zostaną wybudowane bulwary rekreacyjne nad Bzurą oraz kawiarnia w miejscu dawnej przystani kajakowej. Projekt przewiduje także termomodernizację budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.


Wartość ogółem: 15 023 888,38 zł
Dofinansowanie: 6 291 425,70 zł, z czego:
Środki EFRR: 4 999 198,05 zł
Środki z budżetu państwa: 1 292 227,65 zł
% dofinansowania: 73,03 %
Wkład własny: 8 732 462,68 zł

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>