Projekty edukacyjne

A A A

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie
w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie. W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące zajęcia: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia z matematyki w formie eksperymentu, zajęcia z chemii w formie eksperymentu, zajęcia z biologii w formie eksperymentu oraz wyjazdy edukacyjne. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki.
Łączna wartość projektu wynosi 157 440,42 zł, z czego 125 952,34 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły: http://www.gim1soch.pl/index.php/projekty-ue

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sochaczewie
w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie. W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące zajęcia: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, informatyki, fizyki, zajęcia matematyczne w formie eksperymentu, zajęcia z biologii w formie eksperymentu oraz wyjazdy edukacyjne. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Łączna wartość projektu wynosi 190 446,15 zł, z czego 152 356,92 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły: http://gim2.sochaczew.pl/www/6073?title=O-projekcie&sochaczew

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie
w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.
Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie.
Głownym celem projektu jest wyrównanie u 240 uczniów braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, językowych i cyfrowych, zwiększenie efektów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, podniesienie kompetencji kluczowych 9 nauczycieli, a także doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie.
W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące zajęcia: doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, wyposażenie pracowni matematycznej, wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, organizacja zajęć metodą eksperyment, rozwijanie kompetencji informatycznych i korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnych, wyjazdy edukacyjne uczniów.
Łączna wartość projektu wynosi 503 954,78 zł i jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły: http://sp2.sochaczew.pl/www/6129?title=O-projekcie&sochaczew

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie.
W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące zajęcia: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia z przyrody w formie eksperymentu, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne oraz wyjazdy edukacyjne.
Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Łączna wartość projektu wynosi 261 973,20 zł, z czego 209 578,56 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły: http://sp4.sochaczew.pl/www/6089?title=Informacje-o-projekcie&sochaczew

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sochaczewie.
W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące zajęcia: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia doskonalące z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, informatyki, zajęcia z programowania, zajęcia z przyrody i matematyki w formie eksperymentu, zajęcia doskonalące z chemii i fizyki, wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Łączna wartość projektu wynosi 572 832,95 zł, z czego 458 266,36 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły: http://sp7g3.sochaczew.pl/www/6066?title=O-projekcie&sochaczew       

                    

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>