Program Rodzina 500 Plus

A A A


W tym roku na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus ratusz otrzymał blisko 19-milionową dotację. Wnioski na nowy okres  zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. w specjalnym punkcie programu, w pokoju 426 na III piętrze UM.

Prawo do 500 zł na dziecko przysługuje na dziecko własne, małżonka, adoptowane lub znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia. Wniosek 500 Plus o zasiłek mogą złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem.

Pierwszy okres funkcjonowania programu 500 Plus obowiązywał od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Oznacza to, że osoby ubiegające się o świadczenie będą musiały złożyć kolejny wniosek o jego przyznanie już w sierpniu bieżącego roku. Potem formalności trzeba będzie powtarzać w każdym kolejnym sierpniu.

 

Formularz o świadczenie wychowawcze 500 Plus zawiera dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL), jej numer konta oraz dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek. Jeżeli będziemy się ubiegać o wypłatę również na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie każdego członka rodziny, który osiągnął dochód w roku 2016.

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane są nie w Biurze Obsługi Klienta, lecz w pokoju 426, na III piętrze UM, w specjalnie uruchomionym do tego celu punkcie. Obsługą klientów zajmuje się troje przeszkolonych pracowników, udzielają wszelkich informacji, przyjmują wypełnione wnioski, odpowiadają na pytania.

 

♦ Wnioski można też przesłać do UM za pośrednictwem platformy ePUAP. To propozycja dla rodziców posiadających profile zaufane.

 

♦ W każdej chwili ratusz odpowie na pytania, rozwieje wątpliwości, wyjaśni szczegóły rządowego programu 500 Plus. Można przyjść do ratusza osobiście (pokój 426, III piętro) lub między 8.00 a 16.00 zadzwonić pod numer 46 862-22-35 wew. 366. 

 

Wypłata świadczeń dokonywana jest w dwóch formach – albo przelewem na konto (jego numer należy wpisać w odpowiednią rubrykę we wniosku), albo w kasie Urzędu Miejskiego.

 

WSZYSTKO O 500+

 

Kasa Urzędu Miejskiego, czynna:

poniedziałki: 9.00-17.00

wtorek: 8.30-14.00

środa: 8.30-14.00

czwartek: 9.00 - 14.00

piątek: 8.30-14.00

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>