E-Klient

A A A


Usługi e-administracji cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród obywateli. Korzystanie z nich jest również możliwe w naszym mieście, dzięki współfinansowanemu ze środków unijnych projektowi e-Klient.

Wnioskodawcą i Liderem projektu jest Miasto Sochaczew – Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Sochaczewie. Projekt e-Klient zrealizowano w partnerstwie z:

- Gminą Nowa Sucha,

- Gminą Kampinos,

- Gminą Miasto Żyrardów,

- Powiatem Żyrardowskim.

Głównym zadaniem projektu jest usprawnienie klasycznego sposobu załatwiania spraw urzędowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można załatwić sprawy administracyjne bez konieczności wizyty w urzędzie, 24 h/dobę. Jedynym warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie komputera z podłączeniem do Internetu.

Co zyskujemy?

 • wiele usług administracji publicznej w jednym miejscu
 • możliwość załatwienia spraw urzędowych przez Internet
 • możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną
 • udostępnianie dokumentów niezbędnych do korzystania z usług administracji publicznej
 • oszczędność czasu i pieniędzy

Cele projektu:

 • Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych
 • Pakiet 50 e-usług – wzmocnienie jakości i dostępności usług świadczonych przez urzędy za pomocą nowoczesnych rozwiązań elektronicznych
 • 15 spotkań informacyjnych dla mieszkańców promujących zalety korzystania z e-usług
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych - szkolenia
 • Uruchomienie Wirtualnego Centrum Informacji – systemu, który umożliwia wysyłanie informacji o wprowadzanych w urzędzie e-usługach, a także innych ważnych dla mieszkańców sprawach
 • Uruchomienie portalu konsultacji społecznych
 • Wdrożenie systemu budżetowania umożliwiającego złożenie propozycji do budżetu obywatelskiego oraz elektroniczne oddanie głosu

Dzięki projektowi e-Klient zaoszczędzimy nasz czas, który trzeba przeznaczyć na załatwienie sprawy w sposób tradycyjny.

By mieć możliwość korzystania z e-usług, należy założyć konto na specjalnej platformie ePUAP i złożyć wniosek o profil zaufany. Do tego został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych (PPPZ).  Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 ePUAP

Do tej pory, aby załatwić sprawy administracyjne, mieszkaniec musiał osobiście stawić się w odpowiednim urzędzie. Wymagało to ponadto wypełniania wielu wniosków, w których należy wpisywać te same dane. System ePUAP to zmienia – jest alternatywą dla papierowej administracji.

 W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl,
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający profil zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi profilu zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego  weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

Zaloguj się na ePUAP

 ↓

Wybierz usługę i wypełnij formularz

 ↓

Podpisz pismo profilem zaufanym

 ↓

Wyślij pismo do urzędu

 ↓

Obsługa pisma przez urząd

 ↓

Czekaj na odpowiedź z urzędu

Profil zaufany:

 • bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji.
 • profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych.
 • dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne (np.: wnoszenie podań, składanie wniosków) drogą elektroniczną.
 • działa on podobnie, jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie – można przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio przez stronę internetową.

 Jak uzyskać profil zaufany:

Załóż konto na ePUAP

Złóż wniosek o profil zaufany

Wybierz metodę założenia profilu

 

       Samozaufanie                                                                                                  Wyślij wniosek o profil

podpisem elektronicznym                                                                                                   zaufany

Udaj się do punktu potwierdzającego

Uzyskaj profil zaufany

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie

w Biurze Obsługi Klienta na parterze.


Całkowita wartość projektu: 1 458 257,65 zł

Kwota dofinansowania: 1 239 519,00 zł

Projekt „e-Klient” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, V. Oś Priorytetowa: Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

                               

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>