Tadeusz Tomaszewski

A A A

Tadeusz Tomaszewski urodził się w 1932 roku w Dachowej. Podczas wojny uczęszczał na tajne komplety, po wojnie został uczniem gimnazjum im Fryderyka Chopina. W 1949 roku po uzyskaniu matury rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów I stopnia pracował najpierw w liceum w Błoniu, następnie od 1 września 1953 roku rozpoczął pracę w sochaczewskim liceum. W roku 1986 przeszedł na emeryturę, mimo to kontynuował nauczanie w LO Chopina. Dwukrotnie w latach 1965-1972 i 1978-1986 był wicedyrektorem Liceum im. F. Chopina. Choć przeszedł na emeryturę w 1986 roku, nadal uczył. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją nauczycielską pasję. W 1973 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w 1974 r. został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, W 1975 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1981 Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 1982 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1974 roku otrzymał medal 30 lecia PRL a w 1984 roku medal 40-lecia PRL.

W 2012 roku Tadeusz Tomaszewski skończył 80 lat, a w 2013 minęło 60 lat od momentu, gdy rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w LO im. F. Chopina. Jest wychowawcą wielu roczników maturzystów. Wielu późniejszych studentów swoje sukcesy na studiach i w karierze zawodowej zawdzięcza pasji, jaką zaszczepił im wobec królowej nauk. „Tadzik", jak nazwali go uczniowie, łączył pasję dla wykładanego przedmiotu z szacunkiem dla uczniów i poczuciem humoru. Wśród uczniów cieszył się niekwestionowanym autorytetem.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 27 maja 2014 roku. Zmarł 16 października 2019 r. 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>