Jan Kopeć

A A A

Jan Kopeć - wieloletni dyrektor obecnego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, jeden z najbardziej znanych i szanowanych mieszkańców Chodakowa i Sochaczewa, pedagog i wychowawca kilku pokoleń młodzieży, nauczyciel z 35-letnim stażem, radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sochaczewskiego (2002-2006). 

Jan Kopeć urodził się w 1940 roku. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, gdzie  uzyskał uprawnienia nauczyciela zawodu, a w 1971 roku 5-letnie studia wyższe ze stopniem magistra mechaniki. W 1972 roku powołany został na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej i Technikum dla Pracujących ChZWCH „Chemitex”, którą kierował przez 29 lat, do 2001 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

W latach 1972-2001 zapoczątkował i wdrożył wiele zmian związanych z kształceniem młodzieży, by proponowane profile były atrakcyjne dla uczniów, ale też odpowiadały potrzebom pracodawców. Wznowił i rozwinął kształcenie w Technikum dla Pracujących o kierunkach: mechanicznym, elektrycznym i chemicznym. Wprowadził zasadę, że praca dyplomowa składa się z części teoretycznej i praktycznej w postaci działającego modelu (niezależnie od tematu). Niektóre z modeli zyskały wyróżnienia na ogólnopolskich wystawach myśli technicznej, przyczyniły się do wzbogacenia procesu dydaktycznego w szkole zawodowej jak i technikum.

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych CHZWCH „Chemitex” poza Zasadniczą Szkołą Zawodową Przyzakładową i Technikum dla Pracujących uruchomił Zasadniczą Szkołą Zawodową – Wydział dla Dorosłych, Liceum Zawodowe, Technikum Chemiczne (dzienne). W szkołach tych młodzież kształciła się w zawodach o kierunkach: mechanicznym, elektrycznym, chemicznym i budowlanym. Rozszerzał proces kształcenia o specjalności poszukiwane nie tylko przez Chemitex, ale także dawny Boryszew ERG i inne duże zakłady.

Po roku 1989, po upadku Chemitexu i zmianie profilu działalności wielu zakładów przemysłowych, dzięki determinacji dyrektora J. Kopcia udało się zachować dawną szkołę przyzakładową i przekształcić ją w samodzielną placówkę dydaktyczną. Szkoła przejęła od Chemitexu działkę wraz z budynkami i wyposażeniem. Nadzór nad szkołą objęło Kuratorium Oświaty, a przed dyrekcją stanęło poważne zadanie przeprofilowania jej, by absolwenci mieli możliwość podjęcia pracy, czy dalszego kształcenia się w poszukiwanych zawodach. Na wniosek dyrektora, dawna „przyzakładówka” przekształcona została w Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 kształcących w wielu nowych zawodach i specjalnościach. Uczniowie mieli do wyboru Zasadniczą szkołę Zawodową kształcącą w zawodach gastronomicznych – kucharz, kelner; Technikum Chemiczne – analiza chemiczna; Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny. Typy szkół, profile i zawody zyskały pełną akceptację, co potwierdzały coroczne nabory do klas. Absolwenci ZSZ Nr 3 znajdowali pracę, mogli bez przeszkód kontynuować naukę poza Sochaczewem.

Niezwykle ważne dla szkoły było także przejęcie do dawnego Chemitexu budynku zakładowej stołówki, w którym urządzono salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne. Dzięki staraniom dyr. Kopcia, jej remont sfinansowało Kuratorium Oświaty i Rada Rodziców. Obiekt wykorzystywany jest do dziś na zajęcia wychowania fizycznego. Został wyremontowany i ocieplony, a swą siedzibę ma tam również KS BZURA Chodaków, w którym Jan Kopeć przez lata działał społecznie. Był członkiem Zarządu, a w pewnym okresie także wiceprezesem klubu.

W latach 2002-2006 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Sochaczewskiego. Przez całą kadencję pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty. W roku 2004 powołany na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. W latach 2004-2008 zasiadał w komisji opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej.

Za działalność oświatową i wychowawczą wielokrotnie doceniany i nagradzany: 1979 rok – Srebrny Krzyż Zasługi; 1986 rok – Złoty Krzyż Zasługi; 1992 rok – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu 27 maja 2014 roku.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>