Kramnice Miejskie

A A A

W dniu 30 grudnia 2010 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie”, przyznając dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu; Działanie 5.2 Rewitalizacja miast), został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w czerwcu 2009 roku. Był to konkurs z preselekcją tzn. dwuetapowy, w którym pierwszy etap polegał na ocenie zawartych we wniosku o dofinansowanie zamierzeń realizacyjnych scharakteryzowanego pomysłu projektowego a drugi etap polegał na ocenie szczegółowej dokumentacji. Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny uzyskując 91,01% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i znalazł się na 5 miejscu wśród 19 wybranych projektów z całego Mazowsza (na konkurs wpłynęło aż 114 zgłoszeń).

Kramnice Miejskie to jeden z najcenniejszych zabytków Sochaczewa, wpisany do rejestru w 1961 roku. Stanowią gminną nieruchomość położoną u zbiegu ulic: Wąskiej - 1 Maja – Warszawskiej w ścisłym centrum miasta. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2387,33 m2.

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę obiektu wraz z nadbudową II piętra. Przebudowa objęła wzmocnienie konstrukcji budynku w tym fundamentów, ścian nośnych oraz stropów, wykonanie nowej klatki schodowej, osuszenie ścian fundamentowych, renowację arkad wraz z tarasem, wymianę wszystkich okien i drzwi, wymianę obróbek blacharskich, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, ułożenie instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenie budynku w wentylację i klimatyzację.  Dodatkowo wykonano przekrycie wewnętrznego podwórka przezroczystym, szklanym dachem tworząc przestronne patio.

Realizacja projektu pozwoliła na restaurację cennego dla miasta zabytku i przyczyniła się do poprawy estetyki centrum miasta, co w przyszłości skutkować będzie przyciągnięciem nowych usług i ożywieniem społeczno – gospodarczym tej części miasta. Pozwoli to, w dalszej perspektywie, na zmniejszenie ubóstwa, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Projekt jest kolejnym znaczącym krokiem na drodze do sukcesywnie realizowanej rewitalizacji centrum miasta.

 

Okres realizacji projektu: 15.05.2009 r. – 30.06.2013 r.

 

Wartość projektu: 9 316 119,31 zł

Wartość dofinansowania: 6 988 943,87 złProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>