Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

A A A

Dotacje

Dotacje oświatowe udzielane są szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Niżej wymienione uchwały regulują trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż samorząd miejski.

Uchwała Nr XIII-134-19 w spr. udzielenia dotacji dla niep. szkół i przedszkoli.pdf

Uchwała Nr XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Zarządzenie Nr 230.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla przedszkoli oraz szkól podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Zarządzenie Nr 89.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla przedszkoli oraz szkól podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Zarządzenie Nr 22.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla przedszkoli oraz szkól podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Uchwała XXII/248/17Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Zarządzenie Nr 241.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla niepublicznych szkól, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Zarządzenie nr 68.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla niepublicznych szkól, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osobę prawną bądź fizyczną

Zarządzenie Nr 13.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24 stycznia 2017r. sprawie wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla niepublicznych szkól, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osobę prawna lub fizyczną

Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>