Komisje Rady Miejskiej

A A A

KOMISJA STATUTOWO-REGULAMINOWA

Renata Sokołowska – przewodnicząca
Piotr Pętlak – wiceprzewodniczący
Janusz Bąbała, Sylwester Kaczmarek, Adam Kloch

 

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Dybiec – przewodnicząca
Selena Majcher – wiceprzewodnicząca
Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Andrzej Kuśmirek, Sylwester Zdzieszyński

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Marcin Cichocki – przewodniczący
Krystyna Dybiec – wiceprzewodnicząca
Marek Gołkowski, Sławomir Dorywalski, Jolanta Kulpa-Szczepaniak


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Magdalena Zborowska – przewodnicząca
Sylwester Zdzieszyński – wiceprzewodniczący
Piotr Pętlak, Robert Błaszczyk, Alicja Korkosz


KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Arkadiusz Karaś – przewodniczący
Renata Sokołowska – wiceprzewodnicząca
Zofia Denisiewicz, Sławomir Dorywalski, Marek Gołkowski


KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PROMOCJI MIASTA

Sławomir Dorywalski – przewodniczący
Magdalena Zborowska – wiceprzewodnicząca
Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Arkadiusz Karaś


KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Kamila Gołaszewska Kotlarz – przewodnicząca
Piotr Pętlak – wiceprzewodniczący
Zofia Denisiewicz, Jacek Krzemiński, Edward Stasiak


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

Edward Stasiak – przewodniczący
Selena Majcher – wiceprzewodnicząca
Andrzej Kuśmirek, Arkadiusz Karaś, Jacek Krzemiński


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Selena Majcher – przewodnicząca
Magdalena Zborowska – wiceprzewodnicząca
Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Marcin Cichocki, Adam Kloch

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>