Konsultacje społeczne

A A A

ZARZĄDZENIE NR 82.2023

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 10 marca 2023 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

 Zarzadzenie Nr 82.2023

Formularz konsultacji społecznych SBO na rok 2024

Projekt Uchwały SBO na 2024

 Wyniki konsultacji SBO na 2024

_____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 250.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 250.2022

Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2023

Projekt Uchwały Rocznego Programu na 2023

Projekt Rocznego Programu na 2023

Wyniki konsultacji

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycji do „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 9 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2023

_____________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR  66.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie Burmistrza Nr 66.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska III

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska III

______________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR  65.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie Burmistrza Nr 65.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska II

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska II

______________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR  64.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 marca 2022 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie Burmistrza Nr 64.2022

Projekt Uchwały Plaża Miejska I

Formularz konsultacji społecznych Plaża Miejska I

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 209.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 209.2021 z dnia 21.09.2021
Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy na 2022.doc

Projekt Uchwały

Wynik konsultacji RP na 2022

                                                                                                                                                                                         

ZARZĄDZENIE NR 98.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Zarządzenie 98.2021

Formularz konsultacji społecznych SBO 2022

Projekt Uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Wyniki konsultacji SBO na rok 2022

                                                                                                                                                                                         

ZARZĄDZENIE NR  91.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

  w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie 91.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska III

Projekt Uchwały Plaża Miejska III

Wyniki konsultacji Plaża Miejska III

                                                                                                                                                                                                             

 

ZARZĄDZENIE NR 90.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie 90.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska II

Projekt Uchwały Plaża Miejska II

Wyniki konsultacji Plaża Miejska II

                                                                                                                                                                                                             

ZARZĄDZENIE NR  89.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie 89.2021

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA Miejska I

Projekt Uchwały Plaża Miejska I

Wyniki konsultacji Plaża Miejska I

                                                                                                                                                                                                           

ZARZĄDZENIE NR 230.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025”.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 230.2020 z dn. 1.12.2020.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.docx

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

Uzasadnienie do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025.pdf

 

____________________________________________________________________________________________ 

ZARZĄDZENIE NR 213.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Zarządzenie 213.2020.pdf

Formularz konsultacji ws. określenia stawek podatku od środków transportowych.docx

Projekt uchwały ws. podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf

____________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 212.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zarządzenie 212.2020.pdf

Formularz konsultacji ws. określenia stawek podatku od nieruchomości.docx

Projekt uchwały podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf

 

____________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 197.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 197.2020

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021

Wyniki konsultacji 2021.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  105.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie 105.2020

Projekt uchwały Plaża Miejska III

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III

Wyniki konsultacji społecznych

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  104.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie 104.2020 

Projekt uchwały -Plaża Miejska II

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II

Wyniki Konsultacji Społecznych

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  103.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie 103.2020

Projekt Uchwały -Plaża Miejska 1

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I

Wyniki Konsultacji Społecznych

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 226.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Zarządzenie 226.2019

Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Wyniki konsultacji

___________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 225.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Zarządzenie 225.2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

 Wyniki konsultacji

________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 218.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 218.2019

Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy 2020

Projekt Uchwały 2020

 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały 

Wyniki konsultacji Rocznego Programu na 2020

 ..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 79.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Zarządzenie 79.2019

79 - Formularz konsultacji społecznych SBO 2020

projekt uchwały SBO 2020

Wyniki konsultacji

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 68.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

Zarządzenie nr 68.2019.pdf

 Uchwała PLAŻA III - projekt 1.04.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III.doc

Wynik konsultacji

_________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 67.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

Zarządzenie nr 67.2019.pdf

Uchwała PLAŻA II - projekt 1.04.2019.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II.doc

Wynik konsultacji

__________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 66.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

Zarządzenie nr 66.2019.pdf

 Uchwała PLAŻA I - projekt 1.04.2019.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I.doc

Wynik konsultacji

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 41.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach,
o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie 41.2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

______________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 233.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Zarządzenie 233.2018

Projekt uchwały ws. stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od srodków transportowych na 2019 rok

Wyniki konsultacji

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 226.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 października 2018 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 226.2018

Projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy na 2019

Załącznik do Uchwały - Roczny Program Współpracy na 2019 rok

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2019

Wyniki konsultacji RPW na 2019 rok.pdf

 

____________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 214.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Zarządzenie 214.2018

Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 209.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia warunków i trybu skłdania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie 209.2018

Projekt uchwały w sprawie składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Formularz konsultacji ws. składania informacji i deklaracji drogą elektroniczną

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych - warunki i tryb składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 208.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Zarządzenie 208.2018

Projekt uchwały ws. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Formularz konsultacji ws. wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

_____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

Gmina Miasto Sochaczew zaprasza do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy do dnia 10 września 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Druki formularzy są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu na 2019

Uchwała Nr XXIX.324.17

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 111.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie

wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew

 

Zarządzenie Nr 111.2018.pdf

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf

Formularz konsultacji.docx

Wyniki konsultacji

 __________________________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE OGŁASZANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

ZARZĄDZENIE NR 82.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III

 

Zarządzenie nr 82.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA III.doc

Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr III. 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 81.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II

 

Zarządzenie nr 81.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II.pdf

 Formularz konsultacji społecznych PLAŻA II.doc

 Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr II 

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 80.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I

 

Zarządzenie nr 80.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.04.2018 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I.pdf

Formularz konsultacji społecznych PLAŻA I.doc

 Wyniki Konsultacji Plaża Miejska Nr I

 ______________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 75.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

 

Zarządzenie nr 75.2018 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 3 kwietnia 2018 r..pdf

Projekt Uchwały Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.pdf

Formularz konsultacji społecznych SBO 2019.pdf

 wynik konsultacji SBO  2019.pdf


ZARZĄDZENIE NR 47.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

ZARZĄDZENIE NR 47.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13 lutego 2018r.

projekt uchwały w spr. nadania statutu Muzeum.pdf

projekt uzasadnienia do uchwały w spr. statutu Muzeum.pdf

projekt statutu MZSiPBnB.pdf

Formularz konsultacyjny do zarządzenia nr 47.pdf

wyniki w sprawie nadania statutu Muzeum.pdf

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 46.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustanowienia Święta Mieszkańców Sochaczewa

ZARZĄDZENIE NR 46.2018 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 13 lutego 2018r.

uchwała w spr. ustanowienia święta Mieszkańców Sochaczewa.pdf

uzasadnienie do uchwały w spr. Święta Mieszkańców.pdf

formularz konsultacyjny do Zarządzenia nr 46.pdf

wyniki w sprawie święta Mieszkańców Sochaczewa.pdf 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 15.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 09 stycznia 2018 r.

 w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019

Zarządzenie Nr 15.2018

 Formularz I konsultacji społecznych SBO na 2019

UCHWAŁA XXV.287.2017 SBO na rok 2018.pdf

 ..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 231.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Zarządzenie 231.2017

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 230.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2018

Zarządzenie 230.2017

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 221/2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 221.2017

Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2018

Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018

Załącznik do Projektu Uchwały

Wyniki Pokonsultacyjne Rocznego Programu na 2018 rok

 

...................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie

pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 08 września 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Ankieta w I etapie konsultacji  Rocznego Programu Współpracy - 2018.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

 Zarzadzenie 20.pdf

20 - Formularz konsultacji społecznych SBO 2018.doc

UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.

 


Ogłoszenie

pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 02 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017.doc

 


ZARZĄDZENIE NR 99/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Zarządzenie 99/16

Formularz konsultacji opieki nad zabytkami

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Program opieki nad zabytkami dla miasta Sochaczewa na lata 2016-2020

Wynik konsultacji społecznych


 

ZARZĄDZENIE NR 95/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie

Zarządzenie 95/2016.pdf

Uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.pdf 

Formularz konsultacji likwidacja.doc

 


 

ZARZĄDZENIE NR 94/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu

Zarządzenie 94/2016.pdf 

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu.pdf

Statut MZEA.pdf

Formularz konsultacji powołanie MZEA.doc

 


 

ZARZĄDZENIE NR 83 /16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.

 

zarządzenie 83/16.pdf

Formularz konsultacji społecznych imprezy nie masowe.doc

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów. 

 


ZARZĄDZENIE NR 84/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

zarządzenie.pdf

Formularz konsultacji społecznych SBO.doc

- Projekt uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 


 

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Zarządzenie Nr 31/2016

Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.pdf

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Sochaczew możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XL/466/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew”.pdf

Formularz konsultacji konkurs ofert.doc

Wynik konsultacji otwarty konkurs.jpg

 


 

ZARZĄDZENIE NR 35/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 35/2016

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.pdf

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól [odstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gmine Miasto Sochaczew.pdf   

Formularz konsultacji stypendia.doc

Wynik konsultacji stypendia.jpg

 


 

ZARZĄDZENIE NR 37/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 lutego 2016 r.

 w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Zarzadzenie 37.2016.

Formularz konsultacji społecznych SBO 2017 - 37.2016

 

Uchwała Nr 50.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 32/160

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzenie Nr 32

Formularz konsultacji społecznych

Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 


 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 296.2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15.12.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej członków

Zarzadzenie 296.2015.pdf

Formularz konsultacji społecznych do Zarządzenia 296.2015

projekt uchwały - regulamin działania Rady Pożytku.PDF

 

 


 

 

Zarządzenie nr 251-2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 03.11.2015 roku, w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przyjęciu do realizacji oraz do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew.pdf

 

Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego PGN w Gminie Miasto Sochaczew.pdf

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miasto Sochaczew.pdf

 

Formularz konsultacji o przyjęciu do realizacji oraz do Wielololetniego Planu Finansowego inwestycji wynikajacych z opracowanego PGN w Gminie Miasto Sochaczew.pdf

 

 

 


 

Zarzadzenie Nr 245.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sparwie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sparwie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Formularz konsultacji w sprawie określenia terminu częstotliwości opłat.pdf

Wynik konsultacji społ. dot. proj. uchwały RM w spr. określenia terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami kom..pdf

 

 Zarządzenie 244.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotycząchych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf

Formularz konsultacji w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Wynik konsultacji społ. dot. proj. uchwały RM w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami kom. oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf

 

 

 Zarządzenie Nr 243.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sparwie opłaty targgowej .pdf

Projekt uchwaly w sprawie oplaty targowej.pdf

Formularz konsultacji ws. opłaty targowej.pdf

 Zarządzenie Nr 242.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sparwie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf

 

Projekt uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na 2016 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf

 

 

  

Zarządzenie Nr 241.2015. Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady  Mieskiej w Sochaczewie w sparawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf

Projekt Uchwaly w spr. okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2016 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf

 

 

  

Zarządzenie Nr 240.2015. Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. pdf

Projekt Uchwaly w spr. okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf

Formularz konsultacji ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf

 

 

 

  

Zarządzenie nr 238.2015 dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Projekt uchwały ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.pdf

formularz konsultacji społecznych projektu uchwały ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli.pdf

Wynik konsultacji społecznych .pdf

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 234/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 
 

 


 

PROJEKT UCHWAŁY

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 
 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 222/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 

Załącznik Nr 1 cz.2 - Formularz konsultacji projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016

 

 

 


 

Nabór na członków Sochaczewskiej Rady Sportu.

Burmistrz Miasta Sochaczew na podstawie Zarządzenia nr 221/2015 z dnia 06.10.2015 r.
ogłasza nabór na członków Sochaczewskiej Rady Sportu.

ZARZĄDZENIE NR 221/15 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Sochaczewskiej Rady Sportu .jpg

Załącznik Nr 1 - do Zarządzenia SRS.doc

Załącznik Nr 2 - do Zarządzenia SRS.doc

 


 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ” do dnia 01 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

I etap konsultacji 2016 - 1.docx

 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracyBurmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” do dnia 31 sierpnia 2012 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres kultura.sport@sochaczew.pl.Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

 

Ankieta

 

 


 

Władze Sochaczewa stawiają na jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji, szczególnie jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Jednym z elementów zebierania opinii w istotnych dla mieszkańców sprawach są konsultacje społeczne szczegółowo opisane w uchwale Rady Miejskiej z października 2011 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statautowej tych organizacji.

 

Uchwała Nr XIII/107/11

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>