Sochaczewska Rada Sportu

A A A

Sochaczewska Rada Sportu, składa się z osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Sochaczewska Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w Gminie Miasto Sochaczew.

7 listopada 2019 r. burmistrz powołał nową Sochaczewską Radę Sportu. W skład ciała doradczego               konsultującego z władzami samorządowymi najważniejsze decyzje dotyczące m.in. finansowania sportu,      podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej, przyznawania stypendiów za wyniki sportowe,   weszło 20 przedstawicieli tego środowiska.

Przekrój SRS jest bardzo reprezentatywny, gdyż swych przedstawicieli mają działacze sportowi zawiązani z takimi dyscyplinami jak min.: tenis stołowy, judo, rugby, lekkoatletyka i piłka nożna.

Samorząd liczy się z głosem SRS, dlatego jej reprezentanci zasiadają m.in. w zespołach pracujących nad kolejnymi edycjami Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na bieżąco Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp.

Przewodniczącym tego gremium został wiceburmistrz Marek Fergiński. Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu trwa od 17 listopada 2019 roku do 16 listopada 2021 roku.

 

SOCHACZEWSKA RADA SPORTU - V KADENCJA 2019-2021

 • Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Sławomir Dorywalski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Sochaczewie
 • Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Józef Szajewski – Klub Sportowy Oldboy „Orkan” Sochaczew
 • Bronisław Gawrylczyk – Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego
 • Maciej Brażuk – Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew
 • Anna Ulicka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Mieczysław Głuchowski –Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 • Marcin Komorowski – Klub Sportowy „Bzura Sochaczew”
 • Emanuel Zimny – Stowarzyszenie Klub Maratończyka „AKTYWNI”
 • Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA”
 • Marcin Cichocki – Uczniowski Klub Sportowy „Orkan Judo”
 • Marcin Niemiec – Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki
 • Olga Miałkos – Klub Sportowy Tajfun Sochaczew
 • Piotr Cypel – Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”
 • Marta Cypel – Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA
 • Sławomir Cypel – Klub Sportowy Dragon Sochaczew
 • Jakub Sidor – Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew
 • Roman Janiszek – Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew
 • Dariusz Stefaniak – Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Pracami Rady kierują:

Przewodniczący: Marek Fergiński

Wiceprzewodniczący: Sławomir Cypel

Sekretarz: Agata Kalińska

 

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM, tel. 46 862 22 35 w. 380,381 lub 504-929-812.

email: sport@sochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>