Sochaczewska Rada Sportu

A A A

Sochaczewska Rada Sportu, składa się z osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Sochaczewska Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w Gminie Miasto Sochaczew.

26 października 2021 r. burmistrz powołał nową Sochaczewską Radę Sportu. W skład ciała doradczego         konsultującego z władzami samorządowymi najważniejsze decyzje dotyczące m.in. finansowania sportu, podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej, przyznawania stypendiów za wyniki sportowe,   weszło 24 przedstawicieli tego środowiska.

Przekrój SRS jest bardzo reprezentatywny, gdyż swych przedstawicieli mają działacze sportowi zawiązani z takimi dyscyplinami jak min.: tenis stołowy, judo, rugby, lekkoatletyka i piłka nożna.

Samorząd liczy się z głosem SRS, dlatego jej reprezentanci zasiadają m.in. w zespołach pracujących nad kolejnymi edycjami Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na bieżąco Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp.

Przewodniczącym tego gremium został wiceburmistrz Marek Fergiński. Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu trwa od 17 listopada 2021 roku do 16 listopada 2023 roku.

 

SOCHACZEWSKA RADA SPORTU - VI KADENCJA 2021-2023

 • Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Sławomir Dorywalski – Radny Rady Miejskiej VIII kadencji
 • Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Emanuel Zimny – Stowarzyszenie Klub Maratończyka „Aktywni”
 • Józef Szajewski – Klub Piłkarski „Orkan” Sochaczew
 • Roman Janiszek – Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew”
 • Anna Dąbrowska – Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew
 • Tomasz Ertman – Wielosekcyjny Klub Sportowy „MOSIR” Sochaczew
 • Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” Sochaczew
 • Łukasz Klimczewski – Karate Klub Sochaczew
 • Mieczysław Głuchowski – Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 • Anna Pawłowska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Marlena Nowakowska – Stowarzyszenie Rugby Veterans Orkan Sochaczew
 • Sławomir Cypel – Klub Sportowy Tajfun Sochaczew
 • Julia Cypel – Klub Sportowy Dragon Sochaczew
 • Piotr Cypel – Klub Sportowy Husaria Sochaczew
 • Marta Cypel – Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA
 • Olga Miałkos – Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”
 • Marcin Niemiec – Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki
 • Michał Orliński – Klub Sportowy „Bzura Chodaków”
 • Marcin Cichocki – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Judo Sochaczew”
 • Arkadiusz Sobieraj – Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”
 • Dariusz Stefaniak – Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Jakub Sidor – Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew
 • Bronisław Gawrylczyk - Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

 

Pracami Rady kierują:

Przewodniczący: Marek Fergiński

Wiceprzewodniczący: 

Sekretarz: 

 

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM, tel. 46 862 22 35 w. 380,381 lub 504-929-812.

email: sport@sochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>