Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

A A A

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze lepszej współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy też opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących bezpośrednio „trzeciego sektora”, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organami administracji a NGO. Zasiada w niej 12 osób: trzy reprezentujące Radę Miasta, trzy z Urzędu Miejskiego, sześć reprezentujących całe środowisko NGO. 

 

Skład Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Marcin Cichocki - Radny Rady Miejskiej VIII kadencji

Selena Majcher - Radny Rady Miejskiej VIII kadencji

Piotr Pętlak - Radna Rady Miejskiej VIII kadencji

Joanna Kamińska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Agata Kalińska - Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych

Joanna Augustyniak - Pracownik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych

Anna Dąbrowska - Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew

Iwona Woźnicka - Pietrzak - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Maria Sadowska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Jadwiga Urbaniak - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Marcin Tarnowski - Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej

Teresa Michałowska – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”

 

Kadencja Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata, tj. od 17 listopada 2021 r. do 16 listopada 2024 r.

 

Pracami Rady kierują: 
Przewodniczący: Agata Kalińska
Wiceprzewodniczący: Piotr Pętlak

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM,

email: organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr. XIII/122/16 „W sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków”.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>