Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego

A A A

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze lepszej współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy też opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących bezpośrednio „trzeciego sektora”, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organami administracji a NGO. Zasiada w niej 12 osób: trzy reprezentujące Radę Miasta, trzy z Urzędu Miejskiego, sześć reprezentujących całe środowisko NGO. 

 

Skład Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Agnieszka Karpińska – Radna Rady Miejskiej VII kadencji

Marcin Cichocki – Radny Rady Miejskiej VII kadencji

Marek Kosieradzki – Radny Rady Miejskiej VII kadencji

Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ochrony Zdrowia,

Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych,

Joanna Augustyniak – Pracownik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych,

Iwona Woźnicka-Pietrzak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

Anna Dąbrowska - Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew,

Teresa Michałowska – Krajowe Stowaszyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wysztkich",

Mirosława Czerniachowska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Krzysztof Wasilewski - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew,

Krzysztof Werłaty – Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie”

 

Kadencja Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata, tj. od 17 listopada 2018 r. do 16 listopada 2021 r.

 

Pracami Rady kierują: 
Przewodniczący: Agata Kalińska
Wiceprzewodniczący: Iwona Woźnicka-Pietrzak

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM,

email: organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr. XIII/122/16 „W sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków”.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>