Przyroda

A A A

Większa część miasta położona jest na prawym brzegu Bzury, której dolinę uznano w sieci ekologicznej ECONET - POLSKA za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się Puszcza Kampinoska uznana za Światowy Rezerwat Biosfery oraz Dolina Środkowej Wisły stanowiąca paneropejski korytarz ekologiczny, ważny z punktu widzenia ochrony różnorodności gatunkowej. Zasoby środowiska przyrodniczego miasta Sochaczew stanowią :


 • rzeki : Bzura, Utrata i Pisia
 • Zalew Boryszewski
 • stawy, oczka wodne i drobne cieki wodne
 • Puszcza Kampinoska i Puszcza Bolimowska
 • zadrzewienia przydrożne
 • zieleń parkowa i cmentarna

 

Historyczne okolice Sochaczewa pokryte były kompleksami lasów, z których pozostały dziś jedynie fragmenty o charakterze mieszanym i iglastym. W lasach występują głównie sosny, dęby i brzozy. W dolinach rzek i rzeczek zachowały się resztki lasów olszowych, spotyka się wierzby, topole i czeremchę. W skład runa leśnego wchodzą wrzos, paprocie i mchy.

Na terenie miasta znajdują się następujące obiekty przyrodnicze poddane szczególnej ochronie (są to zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury) :

 

 • aleja lipowa (lipy drobnolistne) rosnąca przy drodze Sochaczew - Żelazowa Wola (w obrębie miasta część ulicy Chopina)
 • zabytkowe parki i zaspoły dworsko - pałacowe : park w Gawłowie, park im. Garbolewskiego, zespół dworsko - parkowy w Chodakowie

 

Stanowiąca zadrzewienie przydrożne aleja prowadząca z Sochaczewa do Żelazowej Woli jest obiektem chronionym zarówno na podstawie przepisów o ochronie przyrody, jak i przepisów o ochronie dóbr kultury.

W Sochaczewie znajduje się także 6 pomników przyrody - są to pojedyncze drzewa o szczególnie cennych walorach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych :


 • dąb szypułkowy w parku im. Ignacego Garbolewskiego przy ul. Głowackiego w wieku 500 lat, obwodzie pnia 465 cm i wysokości około 25 m
 • lipa drobnolistna na terenie ZSZ Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Głowackiego o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 19 m
 • klon pospolity na terenie centarza rzymsko - katolickiego przy ul. Traugutta o obwodzie pnia 235 cm i wysokości 20 m
 • dąb szypułkowy przy ul. Boryszewskiej o obwodzie pnia 330 cm i wysokości 22 m
 • lipa drobnolistna obok kościoła NMP w Trojanowie w wieku 150 lat o obwodzie pnia 275 cm i wysokości 16 m
 • dąb szypułkowy przy ul. Grunwaldzkiej o obwodzie pnia 385 cm i wysokości 19 m

 

Pomniki przyrody są prawnie chronione, według definicji ustawowej są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Najczęściej są to sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa.

Pomniki przyrody na terenie powiatu sochaczewskiego


 

Gmina Brochów


Kromnów

 

 • Dąb szypułkowy : wiek 200 lat, obwód 330 cm, wysokość 18 m
 • Dąb szypułkowy "Dąb Nadwiślański" : obwód 550 cm na wysokości 1,3 m,  wysokość 25 m
 • Jałowiec pospolity : obwód 63 cm, wysokość 5 m
 • Topola czarna (odmiany nadwiślańskiej) : obwód 780 cm, wysokość 32 m


Przęsławice

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 375, 257 cm (dwupienny)


Śladów

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 430 cm, wysokość 20 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 520 cm, wysokość 26 m
 • Dąb szypułkowy "Dąb Obrońca" : wiek 500 lat, obwód 600 cm, wysokość 18 m
 • Topola czarna : obwód 620 cm, wysokość 30 m


Tułowice

 

 • Sosna pospolita : obwód 210 cm, wysokość 11 m


 

Gmina Iłów


Giżyce

 

 • Lipa drobnolistna : obwód 320 cm
 • Lipa drobnolistna : obwód 280 cm
 • Wiąz pospolity : obwód 550 cm


Lasotka

 

 • Grusza pospolita : wiek 400 lat, obwód 350 cm


Łady

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 680 cm, wysokość 25 m
 • Jałowiec pospolity : obwód 50 cm, wysokość 8 m


Rezerwat przyrody Rzepki

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 510 cm
 • Dąb szypułkowy : obwód 330 cm


Uderz

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 385 cm


 

Gmina Młodzieszyn


Kamion

 

 • Jałowiec pospolity : wiek 100 lat, obwód trójpienny - 25 cm, 35 cm, 50 cm, wysokość 12 m


Ruszki

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 350 cm, wysokość 22 m
 • Grab pospolity : obwód 230 cm, wysokość 16 m
 • Jesion wyniosły : obwód 310 cm, wysokość 22 m,
 • Lipa drobnolistna : obwód 380 cm, wysokość 20 m


 

Gmina Rybno


Ćmiszew Rybnowski

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 370 cm, wysokość 23 m
 • Jesion wyniosły : obwód 320 cm, wysokość około 20 m
 • Jesion wyniosły : obwód 315 cm, wysokość około 20 m
 • Jesion wyniosły : 250 cm, wysokość około 20 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 365 cm, wysokość 18 m


Rybno

 

 • Aleja kasztanowo - jesionowa, głównie kasztanowiec pospolity (261 sztuk) i jesion wyniosły (15 sztuk), w domieszce także inne gatunki drzew, wiek około 120 lat, obwód 80-320 cm, wysokość 7-22 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 475 cm, wysokość 19 m


 

Gmina Sochaczew


Jeżówka

 

 • Jesion wyniosły : obwód 390 cm, wysokość 27 m
 • Jesion wyniosły : obwód 350 cm, wysokość 25 m
 • Lipa drobnolistna : obwód 365 cm, wysokość 22 m
 • Lipa drobnolistna : obwód 370 cm, wysokość 28 m
 • Topola biała : obwód 635 cm, wysokość 33 m
 • Topola biała : obwód 570 cm, wysokość 30 m
 • Topola biała : obwód 510 cm, wysokość 32 m
 • Topola biała : obwód 475 cm, wysokość 32 m
 • Topola biała : obwód 460 cm, wysokośc 33 m


Kożuszki - Kolonia

 

 • Jesion wyniosły : obwód 425 cm, wysokość 22 m
 • Jesion wyniosły : obwód 355 cm, wysokość 26 m
 • Lipa drobnolistna : obwód 545 cm, wysokość 26 m
 • Lipa drobnolistna : obwod 395 cm, wysokość 25 m
 • Lipa drobnolistna : obwód 290 cm, wysokość 24 m


 Żelazowa Wola

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 330 cm, wysokość 25 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 410 cm, wysokość 22 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 375 cm, wysokość 20 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 360 cm, wysokość 18 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 275 cm, wysokość 22 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 250 cm, wysokość 16 m
 • Kasztanowiec pospolity : obwód 240 cm, wysokość 26 m
 • Wierzba biała : obwód 455 cm, wysokość 14 m
 • Wierzba biała : obwód, dwupienna 405 cm i 360 cm, wysokość 20 m


 Żdżarów

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 465 cm, wysokość 23 m


 

Gmina Teresin 


 

Aleje zabytkowe : przeważają lipy drobnolistne (347 sztuk), wiązy szypułkowe (77 sztuk), jesiony wyniosłe (74 sztuki) i robinie akacjowe (37 sztuk), w domieszce także inne drzewa, obwód 100-395 cm, wysokość 5-19 m, rosnące przy drogach ze Strug do Kawęczyna (750 m) i ze Strug do Szymanowa (950 m)


 Mikołajewo Stare

 

 • Jesion wyniosły : obwód 310 cm, wysokość 27 m


 Niepokalanów

 

 • Dąb szypułkowy : obwód 315 cm, wysokość 22 m


Szymanów

 

 • Buk pospolity : obwód 275 cm, wysokość 17 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 380 cm, wysokość 24 m
 • Platan klonolistny : obwód 260 cm, wysokość 26 m
 • Platan klonolistny : obwód 255 cm, wysokość 26 m


Teresin

 

 • Buk pospolity (odmiana czerwona), obwód 355 cm, wysokość 27 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 530 cm, wysokość 20 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 470 cm, wysokość 16 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 435 m, wysokość 18 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 420 cm, wysokość 20 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 405 cm, wysokość 22 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 370 cm, wysokość 23 m
 • Dąb szypułkowy : obwód 365 cm, wysokość 16 m
 • Tulipanowiec amerykański : obwód 185 cm, wysokość 20 m
 • Dęby szypułkowe (skupisko) : 24 zabykowe dęby, obwód 300-505 cm, wysokość 14-25 m


Zielonka

 

 • Dąb szypułkowy : obwód dwupienny 390 i 325 cm, wysokość dwupienny 23 i 24 m
 • Dąb szypułkowy


 

Zabytkowe parki

 

 

Gmina Brochów

 

Tułowice

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

Brochów

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

 

Gmina Iłów


Brzozów Nowy

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

Giżyce

 

 • park założony w I połowie XVIII w. i częściowo przekształcony w krajobrazowy w I połowie XIX w.

 

Ostrowce

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

Wszeliwy

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

Załusków

 

 • park pochodzący z XIX w.

 

 

Gmina Młodzieszyn

 

Młodzieszyn

 

 • park krajobrazowy pochodzący z II połowy XVIII w.

 

Ruszki

 

 • park krajobrazowy pochodzący z I połowy XIX w.

 

Witkowice

 

 • park krajobrazowy pochodzący z XIX w.

 

 

Gmina Nowa Sucha

 

Gradów

 

 • park krajobrazowy pochodzący z I połowy XIX w.

 

Rokotów

 

 • park krajobrazowy pochodzący z końca XVIII w.

 

Zakrzew

 

 • pozostałości parku krajobrazowego z XIX w.

 

 

Gmina Rybno


Ćmiszew Rybnowski

 

 • pozostałości parku krajobrazowego

 

Rybno

 

 • park krajobrazowy pochodzący z XIX w.

 

Złota

 

 • park krajobrazowy pochodzący z około połowy XIX w.

 

 

Gmina Teresin

 

Kawęczyn

 

 • pozostałości parku krajobrazowego pochodzącego z około 1930 roku

 

Nowa Piasecznica

 

 • pozostałości parku krajobrazowego pochodzącego z około połowy XIX w.

 

Nowe Paski

 

 • pozostalości parku krajobrazowego pochodzącego z około 1880 roku

 

Seroki - Parcela

 

 • park krajobrazowy pochodzący z końca XIX w.

 

Skotniki

 

 • park pochodzący z przełomu XVIII/XIX w., przekomponowany w latach 1860 i 1900

 

Strugi

 

 • park krajobrazowy pochodzący z połowy XIX w.

 

Szymanów

 

 • park krajobrazowy pochodzący z początku XX w.

 

Teresin

 

 • park pochodzący z około połowy XIX w.

 

 

Gmina Sochaczew

 

Bielice

 

 • pozostałości parku krajobrazowego pochodzącego z XIX w.

 

Jeżówka

 

 • pozostałośći parku krajobrazowego pochodzącego z XIX w.

 

Kąty

 

 • pozostałośći parku krajobrazowego pochodzącego z XIX w.

 

Kożuszki - Parcel

 

 • park krajobrazowy założony w 1870 roku. Po 1945 r. zdewastowany, później przekształcony

 

Kuznocin

 

 • pozosstałości parku krajobrazowego z początku XX w.

 

Żdżarów

 

 • pozostałości parku krajobrazowego pchodzącego z około 1900 roku

 

Żelazowa Wola

 

 • park powstały w latach trzydziestych XX w. na miejscu dawnego parku krajobrazowego pochodzącego z przełomu XVIII/XIX w.

 

Żuków

 

 • pozostałości parku krajobrazowego pochodzącego z około 1900 roku

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>