MGRH II Batalionu 18 Pułku Piechoty

A A A

Współcześnie ukształtował się nowy model przedstawiania wydarzeń i epizodów historycznych, którym jest rekonstrukcja pola bitewnego. Organizacja coraz to większych imprez, widowisk plenerowych możliwa jest dzięki powstawaniu wielu nowych grup rekonstrukcyjnych. Inscenizacje te w dynamiczny sposób przedstawiają historię poprzez stwarzanie warunków i rzeczywistości zbliżonej do wydarzeń tamtych czasów.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, jako jedno z nielicznych w kraju posiada własną Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Obszarem jej działania jest odtwarzanie oddziału piechoty Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Grupa przyjęła za swego patrona II batalion 18 pułku piechoty, który we wrześniu 1939 roku , bohatersko i krwawo bronił Sochaczewa. W dniach 12-15 września batalion, w walkach o miasto, poniósł straty sięgające 80 % stanu, poległo wielu żołnierzy i oficerów, a wśród nich 15 września dowódca batalionu – major Feliks Kozubowski.

Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej  II/18 pp zaczęła się kształtować już w roku 1998. Jej trzon stanowili harcerze z 24 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im T. Zawadzkiego „Zośka” z ZHP Sochaczew.

Pierwszym przedsięwzięciem była organizacja pokazu plenerowego pt. „Sieczychy 1943”. W marcu 1999 roku, 24 ŚDH obchodziła 25-lecie założenia i przy okazji obchodów rocznicowych harcerze odtworzyli epizod z ataku na strażnice niemiecką w Sieczychach, w której poległ Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Kilka miesięcy później, na polach w Witkowicach, harcerze 24 ŚDH wspólnie z 14 DH im „14 Pułku Ułanów Jałowieckich” odtwarzali po raz pierwszy epizod z Bitwy nad Bzurą 1939 r.

Ta pierwsza próba, skromnej, ale jakże wymownej inscenizacji, stała się zapowiedzią i pierwszym krokiem w kierunku organizacji widowiska „Bzura”. Nie było ani jednego roku „Bzury”, w którym członkowie MGRH nie pracowali przy jej organizacji. Przez wszystkie lata jej trwania, aż do 2007, grupa korzystała z wypożyczonych mundurów. Za pośrednictwem Fundacji „Polonia Militaria” pierwszych kompletów mundurów wz. 19 sfinansował Burmistrz Miasta Sochaczew.

Pasjonaci historii zrzeszeni w grupie biorą udział w licznych imprezach i widowiskach plenerowych. Odbywają się one w różnych miejscach Polski m.in. w Przemyślu, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Mławie, Chojnicach, Ostrołęce, Gdyni, Warszawie, Płocku, Łowiczu, Sochaczewie i wielu innych miejscowościach w kraju. Są to rekonstrukcje i widowiska historyczne, obrazujące okres walk podczas powstania warszawskiego 1944 r., wrzesień 1939 r. , wojnę polsko-bolszewicką 1920 r., a także bitwy na froncie wschodnim w latach 1914-15 podczas I wojny światowej.

Oprócz „Bzury” grupa organizuje też, własną ogólnopolską  imprezę – Marsz „Szlakiem odwrotu znad Bzury”. Jest to rajd pieszy w formie eksperymentu historycznego, mający na celu odtworzenie przebiegu ostatniej fazy bitwy nad Bzurą 1939 r. – przedzierania się oddziałów Armii „Poznań” i „Pomorze” przez Puszcze Kampinoską do Warszawy i Modlina.

Marsz ten staje się szczególnym wyzwaniem dla pasjonatów preferujących aktywny model odkrywania historii. Jego główną zaletą jest możliwość szczególnego doświadczenia – zmierzenia się z ogromem Puszczy Kampinoskiej, dziesiątkami kilometrów pieszo, nocowaniem niemalże pod gołym niebem, a to wszystko w mundurze i z ekwipunkiem żołnierza polskiego z okresu wojny 1939 r.

Zakres działania Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej II batalionu 18 pułku piechoty jest rozległy. Wśród zadań ważne miejsce zajmuje promocja sochaczewskiego Muzeum i Miasta Sochaczewa. Nadrzędnym jednak celem jest upamiętnianie bohaterstwa żołnierzy polskich walczących w obronie granic II Rzeczypospolitej.

Członkowie grupy zajmują się społecznie cmentarzami wojskowymi w Młodzieszynie, Rokicinie,
Leontynowie i Budach Starych. Co roku jako wolontariusze prowadzą prace konserwatorskie i porządkowe będące wyrazem hołdu oddanego wszystkim polskim żołnierzom, poległym w walkach.

Od chwili usamodzielnienia się pod kątem wyposażenia, MGRH II 18 pp w sile od 10 do 30 osób brała udział w kilkudziesięciu imprezach i widowiskach plenerowych w różnych miejscach kraju. W skład działań wchodziły rekonstrukcje – bitwy, defilady, prezentacje dioram historycznych, akcje promocyjne Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, akcje porządkowe na cmentarzach z okresu I i II wojny światowej. Jakość grupy powoduje, że zapraszana jest do udziału w filmach i kampaniach reklamowych, związanych z odtwarzanym przez nią okresem. 25 sochaczewskich rekonstruktorów wzięło udział w filmie Jerzego Hoffmana „ Bitwa Warszawska 1920”, zaś szef  grupy Jakub Wojewoda pracował jako asystent scenografa ds. militariów i koni. W 2011 roku członkowie grupy wzięli udział w zdjęciach do filmu „Stawka większa niż śmierć” oraz „Miasto w ogniu” filmie prezentującym obronę Sochaczewa we wrześniu 1939 r. W tym samym czasie konsultowali produkcje filmowe, projektowali i wykonywali scenografię.

Ważnymi imprezami, w których uczestniczyła Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej były największe w Polsce zloty militarne i plenerowe wystawy przypominające o walce żołnierza polskiego, promujące Sochaczew i jego atrakcyjną historię.

Dziś, w życiu tej nieformalnej grupy, skupionej przy sochaczewskim muzeum, czynnie uczestniczy blisko 60 osób z terenu całego powiatu. Trzon stanowi 20 osobowy umundurowany oddział historyczny.

Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej II Batalionu 18 pułku piechoty otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sochaczewianie są jedyną grupą rekonstrukcji w Polce, która otrzymała w/w odznaczenie za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Zdjęcia : Łukasz Wojtczak

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>