Miasto w liczbach

A A A

•    Pierwszy ślad osadnictwa : ok. V do I w. p.n.e.

•    Powstanie grodu : XIII w.

•    Nadanie praw miejskich : przed 1324 r.

•    Obszar : 2 613 ha

•    Struktura użytkowania gruntów w mieście Sochaczew :

      - 72 % - grunty rolne (1880 ha)
      - 6 % - zabudowa mieszkaniowa (163 ha)
      - 4 % - lasy i grunty leśne (103 ha)
      - 3 % - tereny przemysłowe (81 ha)
      - 15 % - pozostał grunty w tym parki, drogi, wody (386 ha)

•    Gęstość zaludnienia : 1442 os/km

•    Położenie geograficzne :

      - szerokość północna – 52,229167=52˚13΄45″φ N
      - długość wschodnia - 20.238611 = 20°14′18″λ E

•    Wyniesienie : 81 m n.p.m.

•    Liczba mieszkańców : 36 885 osób (wg. danych z 29.02.2012r.)

      - kobiety : 19 442
      - mężczyźni : 17 443

•    Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem : 4799

      w tym w sektorze : przemysłowym - 343

                                budowlanym - 582

                                usługowym - 3832

•    Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności : 986

•    Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym : 52,8

•    Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej : 2211

•    Długość sieci kanalizacyjnej : 57,2 km

•    Długość sieci wodociągowej : 136,7 km

•    Odsetek ludności korzystającej z instalacji :

     - wodociągowej : 93,5
     - kanalizacyjnej : 76,8
     - gazowej : 0,3

•    Udział beneficjentów pomocy społecznej w % ogółu ludności w 2010 r. w wynosił : 6 %

•    Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2010 r. wyniosła : 62,9 m²

•    Liczba oczyszczalni ścieków : 5

•    Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku w t : 15124.8

•    Odległość od ważniejszych miast :

      - Warszawa – 57,41 km
      - Płock – 55 km
      - Łódź – 81,53 km
      - Radom – 121 km
      - Gdańsk – 281,74 km
      - Kraków – 263,15 km
      - Busko-Zdrój – 216,14 km
      - Bydgoszcz – 196,33 km
      - Częstochowa – 190,71 km
      - Lublin – 211,46 km
      - Olsztyn – 188,43 km
      - Rzeszów – 297 km
      - Szczecin – 440,57 km
      - Zakopane – 355,61 km
      - Zielona Góra – 353,97 km

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>