O Sochaczewie

A A A

Sochaczew - jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 800-letniej historii (z 1221 r. pochodzi pierwsza pisemna wzmianka mówiąca o Sochaczewie jako siedzibie kasztelani), jest usytuowany w zachodniej części województwa, na europejskich szlakach komunikacyjnych co zapewnia miastu dogodne warunki rozwoju. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa Berlin-Moskwa, którą można pokonać zarówno samochodem jak i pociągiem. Sochaczew położony jest w pobliżu trzech większych aglomeracji, ok. 50 km na zachód od Warszawy, 60 km od Płocka i ok. 70 km od Łodzi. Umiejscowiony jest także przy międzynarodowej magistrali kolejowej E-20 relacji Warszawa-Poznań, a ze stacji  dostępne są bezpośrednie połączenia m.in. do Torunia, Lublina, Szczecina, Białegostoku i kilku innych dużych miast. Należy nadmienić, że w Sochaczewie działa również kolej wąskotorowa, która od 1984 roku pełni wprawdzie wyłącznie funkcje muzealne, ale przejazdy zabytkową ciuchcią na linii Sochaczew-Wilcze Tułowskie stanowią szczególną atrakcję turystyczną.

Miasto leży w niedalekiej odległości od malowniczych terenów Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej i leśnych terenów Gminy Młodzieszyn. Dodatkowo miejscowość rozciąga się z południa na północ wzdłuż prawego brzegu rzeki Bzury, do której uchodzą rzeki: Utrata i Pisia. Wszystkie te czynniki kuszą niezwykłym bogactwem flory i fauny, co z kolei stwarza dogodne warunki do odpoczynku, turystyki pieszej i rowerowej.

 

Układ przestrzenny Sochaczewa potwierdza jego średniowieczne korzenie. Wyraźnie wyróżnić można wzgórze zamkowe, stanowiące dawniej ośrodek administracyjny książąt mazowieckich oraz niewątpliwie samodzielny element krajobrazu. Miasto rozwijało się wokoło prostokątnego rynku, który przez stulecia pełnił funkcje targowe. Obecnie jest to część reprezentacyjna i rekreacyjna miasta, powstał skwer miejski z punktami gastronomicznymi, ławeczkami i fontanną. W jednej z pierzei zlokalizowany jest  budynek dawnego ratusza, będący dziś siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w kolejnej kościół parafialny. Pozostałe dwie pierzeje, południowa i północna zostały zniszczone  w trakcie wojen i nigdy nie zostały odbudowane. W 2011 roku burmistrz Piotr Osiecki rzucił pomysł odbudowy Południowej Pierzei Rynku. Obecnie trwają intensywne prace planistyczne nad tym projektem. 
Struktura budowlana średniowiecznego miasta tworzyła geometryczną siatkę ulic, w Sochaczewie została ona dość dobrze zachowana. Oczywiście miasto rozrastało się w swych granicach, dobudowywano nowe części, a także rozszerzono o kilka dawniej odrębnych miejscowości jak Trojanów, Boryszew czy Chodaków. Przez co dziś Sochaczew ma nieco nietypowy - wydłużony i wąski kształt.
Sochaczew to stolica liczącego prawie 80 tysięcy mieszkańców Powiatu. W mieście swą siedzibę mają m.in szpital powiatowy, sąd rejonowy, komenda powiatowa policji i straży pożarnej. W pobliskich Bielicach stacjonuje Wojsko Polskie. 
Sochaczew to rozbudowana sieć przedszkoli, szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich, a także prywatna uczelnia wyższa), domów pomocy społecznej. W mieście istnieją trzy domy kultury, dwa stadiony, dwie hale i jeden z najlepszych na Mazowszu basenów, którzy działa w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W mieście odbywa się jedna z największych w Polsce rekonstrukcji historycznych - inscenizacji Bitwy nad Bzurą. Coroczne Dni Sochaczewa ściągąją do miasta tysiące gości nie tylko z najbliższej okolicy. W ciągu roku w mieście odbywa się ponad 300 mniejszych i większych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Na terenie miasta prężnie działa ponad 80 organizacji pozarządowych. 
Zaledwie cztery kilometry od granic miasta leży Żelazowa Wola, miejsce gdzie 200 lat temu urodził się Fryderyk Chopin. Imię najsłynniejszego polskiego kompozytora nosi jedna z najlepszych w Polsce szkół muzycznych - sochaczewska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia mająca swą siedzibę w zabytkowym dworku z XIX wieku. 
Sochaczew ma ponad 100-letnie tradyce przemysłowe. W mieście działa blisko cztery tysiące firm. Większość to firmy jednosobowe, ale nie brakuje wielkich przedsiębiorstw. Wśród nich są tak znane
Boryszew S.A. Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o, Energop Sp. z o.o., Sarens Polska Sp. z o.o, CTS TCT Polska Sp. z o.o., Zibi S.A., ProLogis Poland Management Sp. z o.o., MFO S.A. W najbliższej okolicy swą siedzibę mają m.in MARS Polska Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o. o., HELIO S.A., "Polskie Młyny" S.A., Plecewice S.A., Panattoni Europe i wiele innych… Sochaczew to także atrakcyjne tereny inwestycyjne m.in Pola Czerwonkowskie, tereny po dawnych zakładach Chemitex, czy Pola Gawłowskie. 
Sochaczew to po prostu najlepsze miejsce do zamieszkania i zainwestowania!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>