Obowiązki organizatora

A A A

Obowiązki organizatora: prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, także grupom osób.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy (miasta) nie później niż 3 dni o swoim zamiarze określając:

- cel i program zgromadzenia;

- miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania;

- przewidywaną liczbę uczestników;

- projektowaną trasę przejścia;

- określenie środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia.

Uwaga: w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>