Biuro Obsługi Klienta

A A A

W celu poprawy warunków pracy, Urząd Miejski podjął działania usprawniające jego bezpieczne funkcjonowanie poprzez remont budynku mający na celu dostosowanie pomieszczeń biurowych według obowiązujących przepisów z jednoczesnym ułatwieniem i usprawnieniem obsługi klientów.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest zorganizowanie i uruchomienie na parterze budynku Biura Obsługi Klienta tj. miejsca pierwszego kontaktu klienta z urzędnikiem. Jego powstanie miało na celu podniesienie na wyższy poziom jakość usług administracyjnych, a co za tym idzie stworzenie w Urzędzie „klimatu” przyjaznego dla interesanta.

Do najważniejszych zadań Biura Obsługi Klienta należy:

a) w zakresie zadań punktu kancelaryjnego :

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

- prowadzenie ewidencji korespondencji,

- wysyłanie korespondencji i przesyłek,

- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,

b) udzielanie informacji odnośnie :

- rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw,

- najważniejszych danych o mieście (historia, statystyka, układ komunikacyjny, topografia itp.),

-organizacji władz miasta, tj. układu organizacyjnego, struktury Urzędu, jednostek i zakładów budżetowych i spółek komunalnych, istotnych dla funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, a także spraw, które w tych instytucjach można załatwić.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>