Stypendia Burmistrza

A A A

Od 2011 roku na terenie Gminy Miasto Sochaczew funkcjonuje program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów w różnych dziedzinach życia, a także zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, do reprezentowania miasta na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Formą realizacji programu jest stypendium o charakterze motywacyjnym „Burmistrza Miasta Sochaczew”, które przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, może być przyznane uczniom poczynając od drugiego półrocza klasy IV. Może je uzyskać uczeń, który ma wzorową oceną z zachowania i uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcowej średnią ocen:

a) wyższą niż 5,50 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej,

Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu półrocza, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 5 miesięcy,

Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest laureatom konkursów lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (dotyczy osiągnięć naukowych i artystycznych), medalistom mistrzostw Polski, Europy lub świata (dotyczy osiągnięć sportowych), Może je uzyskać uczeń, który ma co najmniej dobrą oceną z zachowania i przyznawane jest w przypadku szkół podstawowych od drugiego półrocza klasy IV.

Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu półrocza, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 5 miesięcy,

 

Uchwała w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów od 2020 roku.pdf

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>