Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie Miasta Sochaczew

A A A

„Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie Miasta Sochaczew” – zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3002/2022 z dnia 06/06/2022 r.

Zakres rzeczowy obejmował zamiatanie na mokro dróg miejskich zlokalizowanych na terenie Sochaczewa, z uwzględnieniem pasów jezdni oraz zatok autobusowych. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Do mycia ulic wykorzystano m.in. wodę deszczową zretencjonowaną w dwóch zbiornikach wybudowanych na terenie Sochaczewa w ramach projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi” dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.

Zamiatanie na mokro, w szczególności dróg zlokalizowanych w centrum miasta wpływa na zmniejszenie temperatury powietrza, a przede wszystkim na ograniczanie wtórnego pylenia pozytywnie wpływając na jakość powietrza w mieście.

Realizacja ww. przedsięwzięcia przyczynia się do poprawy mikroklimatu sochaczewskich terenów zurbanizowanych przeciwdziałając tzw. efektowi „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawia możliwości przewietrzania miasta.

Wartość zadania ogółem: 404 404,00 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
Wkład własny: 204 404,00 zł
% dofinansowania: 49 %
 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>