Rozbudowa ulicy Dewajtis w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381153W

A A A

 Realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Dewajtis w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381153W” dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmuje rozbudowę w granicach nowego pasa drogowego na odcinku 365 mb.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

  • budowa nawierzchni jezdni,
  • przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
  • budowa chodnika,
  • budowa ścieżki rowerowej,
  • przebudowa sieci gazowej,
  • budowa przydrożnych rowów chłonno-odparowujących,
  • przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego,
  • budowa zatok postojowych.

Wykonane zostały elementy eksploatacyjne drogi takie jak: oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Wzdłuż zaprojektowanej drogi wykonano obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym (strona lewa na dł. 327,50 m, strona prawa na dł. 9 m). Rozbudowana droga wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami postojowymi oraz rowem zapewnia cechy, które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie, a także zwiększa płynność ruchu. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym: pieszym, rowerzystom, kierowcom samochodów osobowych, pasażerom komunikacji zbiorowej, motocyklistom. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne mają na celu przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, regionu i kraju oraz poprawy warunków życia mieszkańców oraz przyjezdnych.

Wartość ogółem: 2 082 560,75 zł

Dofinansowanie: 1 332 484,37 zł

% dofinansowania: 63,98

Wkład własny:       750 076,38 zł

 

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>