Cyfrowa Gmina

A A A

Gmina Miasto Sochaczew otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Dzięki dofinansowaniu zostanie m. in. doposażona serwerownia Urzędu Miejskiego. Zakupiony sprzęt umożliwi i usprawni zdalną obsługę mieszkańców oraz pracę urzędu w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi wydarzeniami losowymi oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników urzędu. 

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.
 
Cele projektu:  
- zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Miasto Sochaczew,
- wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów,
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.
 
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Okres realizacji projektu: od 26.04.2022 do 30.09.2023 r.
 
 
Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU
Dysponent środków - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>