WAŻNE TELEFONY

A A A

WAŻNE TELEFONY

- Pogotowie ratunkowe - 999

- Policja - 997, 47 705-52-22

- Straż pożarna - 998, 46 862-23-70

- Pogotowie energetyczne – 991

- Pogotowie gazowe (Sime Polska) - 602-343-343, 792-008-866

- Urząd Miejski - 46 862-27-30, 46 862-22-35

- Całodobowy telefon alarmowy Urzędu Miasta - 46 862-36-82

- Urząd Skarbowy - 46 862-26-04

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 46 862-64-33

- Starostwo Powiatowe - 46 864-18-40, 46 864-18-73

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji  - 46 862-82-30

- Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej - 668-453-422

- Zgłaszanie awarii sieci kanalizacyjnej - 604-195-871

Dodatkowo każdego dnia po godz. 15.00 awarie można zgłaszać pod numerami telefonów:

- SUW Płocka - 46 811 16 44, 602 248 627

- SUW Chodaków - 46 863 26 35, 662 294 742

- Oczyszczalnia ścieków - 662 294 743

- Zakład Gospodarki Komunalnej - 46 862-81-06, 46 862-93-14

- Zakład Komunikacji Miejskiej - 46 862-99-27

- Zgłaszanie awarii sieci oświetlenia ulicznego - 698-088-755, 606-663-186

- Szpital - 46 864-95-00, 46 864-96-00

- Urząd Stanu Cywilnego - 46 862-23-02

- Sąd Rejonowy w Sochaczewie - 46 862-32-64

- PKP - 19-757

- Koleje Mazowieckie - 22 364-44-44

- MPT Taxi - 191-91

- Taxi - 46 862-28-42

- Taxi Nowa całodobowa - 888-766-600

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 46 862-92-00, 604-206-108,

- Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - 46 862-33-09,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 46 862-77-59

- Sochaczewskie Centrum Kultury - 46 863-07-68

- Centrum Usług Społecznych - 46 863-14-81, 46 863-14-82

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>