Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rusza nabór uzupełniający do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Drodzy rodzice !

  W dniu 24 maja 2023r. rozpoczyna się nabór uzupełniający do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Będzie trwał  do 31 maja 2023r. Szeroko otwieramy nasze szkolne drzwi dla waszych pociech. Jesteśmy szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością. Oferujemy szeroką gamą zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, indywidualne predyspozycje. Cenimy sobie nowoczesne metody i pomoce. Zapraszamy do naszej placówki.

 

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego (rekrutacja na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji obwodowej)

  1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
  4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

 

źródło: UM Sochaczew

A A A
24-05-2023
godz.12:03
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 10.06.2023 r. 4251259 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy