Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Na wnioski czekamy do 15 kwietnia

INFORMACJA O ZASADACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA SOCHACZEW

 1. Sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych przez Miasto Sochaczew uzależniona jest od realizacji harmonogramu dostaw ustalonego przez PGG S.A.
 2. Zakupu preferencyjnego może dokonać osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy lub jest uprawniona do jego otrzymania, a jeśli nie złożyła wniosku o ten dodatek – dokonała właściwego wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 3. Cena zakupu preferencyjnego 1 tony węgla wynosi 1 790,- zł.
 4. W imieniu samorządu sprzedaż węgla prowadzi Miejski Punkt Sprzedaży Węgla zlokalizowany na terenie dawnej bazy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Targowej 24 (firma Węglo-Bud Witold Pływaczewski).
 5. Miejski Punkt Sprzedaży Węgla czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 11.00 oraz w soboty od 9.00 do 10.00.
 6. W sezonie grzewczym 2022/2023 jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach – nie więcej niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz nie więcej niż 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.
 7. Jeśli gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r. nie dokona zakupu węgla albo zakupi ilość mniejszą niż 1,5 t to niewykorzystana ilość powiększa limit na 2 okres (od 01.01.2023 r.).
 8. W punkcie dostępny jest węgiel kamienny luzem:
 • kostka – wymiar ziarna 63 mm ÷ 200 mm,
 • orzech – wymiar ziarna 25 mm ÷ 80 mm,
 • groszek – wymiar ziarna 8 mm ÷ 31,5 mm,
 • ekogroszek /groszek II – wymiar ziarna 5 mm ÷ 25 mm.
 1. Miejski Punkt Sprzedaży Węgla nie organizuje transportu zakupionego paliwa do gospodarstwa domowego ani workowania.
 2. Miasto Sochaczew nie ma wpływu na jakość węgla. Certyfikat jakości otrzymany od Spółki prowadzącej sprzedaż węgla kamiennego dostępny jest w Miejskim Punkcie Sprzedaży Węgla oraz na stronie sochaczew.pl (zakładka ZAKUP WĘGLA)
 3. Wniosek o zakup preferencyjny węgla można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę e-PUAP (wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
 1. Wzór Wniosku można pobrać ze strony sochaczew.pl (zakładka ZAKUP WĘGLA) lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16.
 2. Wnioski wypełniamy czytelnie, drukowanymi literami.
 3. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku wystawiana jest Umowa potwierdzająca złożenie zamówienie, zawierająca dane do przelewu i kwotę do zapłaty, którą należy odebrać w terminie 5 dni roboczych. O jej wystawieniu i konieczności osobistego odbioru z BOK-u Urzędu Miejskiego Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-em, a jeżeli we Wniosku wskazano również adres e-mail zostanie ona przesłana w formie elektronicznej.
 5. Termin wpłaty należności za zakup preferencyjny wynosi 3 dni robocze. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz numer otrzymanego d
 6. Kolejność odbioru węgla uzależniona jest od daty dokonania zapłaty, za którą uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego.
 7. Nieodebranie wystawionej Umowy w terminie 5 dni roboczych lub niedotrzymanie terminu płatności oznacza rezygnację Wnioskodawcy z zakupu preferencyjnego węgla.
 8. O terminie odbioru węgla wnioskodawca zostanie poinformowany – telefonicznie, sms-em lub przez e-mail.
 9. W Miejskim Punkcie Sprzedaży Węgla należy okazać:
 • Umowę otrzymaną po weryfikacji wniosku,
 • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy albo upoważnienie do odbioru węgla nabytego w ramach zakupu preferencyjnego wraz z dokumentem wskazanym w upoważnieniu potwierdzającym tożsamość osoby odbierającej węgiel w imieniu wnioskodawcy.
 1. Na miejscu osoba odbierająca węgiel otrzyma oryginał faktury VAT. Na jego drugim egzemplarzu kwituje odbiór opału.

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków na zakup preferencyjny węgla prosimy o terminowe odbieranie wystawionych Umów oraz dokonywanie płatności, co znacznie przyspieszy dystrybucję węgla dla mieszkańców.

 

572-297-304

to numer miejskiej infolinii węglowej

czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00,

gdzie udzielane są odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży paliwa

po preferencyjnych cenach.

 

Wzór wniosku o zakup węgla

Upoważnienie do odbioru węgla w imieniu nabywcy

 

Certyfikat Kopalnia Ruch Marcel - groszek

Certyfikat Kopalnie Wesoła i Staszic- groszek

Certyfikat Kopalnie Wesoła i Staszic - węgiel orzech

Certyfikat Kopalnia Piast Ziemowit Ruch - groszek

Certyfikat Kopalnia Mysłowice-Wesoła - kostka

A A A
30-03-2023
godz.10:21
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 10.06.2023 r. 4251239 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy