Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Amfiteatr najlepszy w Polsce

Sochaczewski amfiteatr wraz z bulwarami spacerowymi nad Bzurą zdobył I miejsce i tytuł Modernizacji Roku 2021, w kategorii „Rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej”. To bardzo prestiżowe wyróżnienie. Naszą budowlę doceniło grono ponad 30 niezależnych specjalistów w dziedzinach budownictwa i architektury z całej Polski.

Finał 26. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” miał miejsce 28 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Reprezentantami sochaczewskiego samorządu na gali byli: zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski oraz przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek.
Co roku w konkursie startuje kilkaset nowych i zmodernizowanych obiektów z całej Polski. Przed wyłonieniem zwycięzców zgłoszone budowle są odwiedzane przez 33-osobowe jury złożone m.in. z profesorów politechnik, przedstawicieli ministerstw, marszałków województw, samorządowców, specjalistów branży budowlanej i architektonicznej.

Innowacyjny i wyjątkowy
Celem konkursu było wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów zrealizowanych do końca pierwszego kwartału 2022 roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Jurorzy przyznali sochaczewskiemu amfiteatrowi oraz terenom nad Bzurą I miejsce i tytuł „Modernizacji Roku 2021” w kategorii „Rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej”. W swoim werdykcie uzasadnili, że nagrodę przyznają „za pomysł i wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji (wypożyczalnia kajaków, kawiarnia z tarasem i pięknym miejscem widokowym). Za budowę obiektu kultury – amfiteatru, gdzie wyjątkowym elementem jest umieszczenie ścieżki spacerowej na dachu obiektu, prowadzącej na bulwary spacerowe nad Bzurą. Stworzono strefę powiązań funkcjonalno-przestrzennych terenów krajobrazowych nabrzeża Bzury i struktur zurbanizowanych, która umożliwia promocję walorów historycznych i kulturalnych miasta, w tym przede wszystkim ruin zamku książąt mazowieckich".

To nie przypadek
- To niewątpliwie ogromny sukces dla naszego miasta. To też jednocześnie obiektywna ocena walorów amfiteatru, wydana przez ekspertów w dziedzinie budownictwa i architektury, wbrew głosom krytyki, z którymi niekiedy spotyka się ten obiekt w lokalnym środowisku. Zdaniem specjalistów mamy być z czego dumni. Przy tej okazji chciałbym podziękować posłowi Maciejowi Małeckiemu i radnemu wojewódzkiemu Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za pomoc w uzyskaniu wielomilionowych dotacji na ten cel pochodzących z funduszy rządowych i zarządzanych przez marszałka – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

O tym, że nie może być mowy o przypadku, że najlepsi eksperci wybrali Sochaczew, jest przekonany także przewodniczący rady miasta.
- Gratulacje przede wszystkim należą się mieszkańcom Sochaczewa, bo to oni wybrali radnych, którzy w swoim programie umieścili tę inwestycję jako kluczową dla miasta. To mieszkańcy wielokrotnie artykułowali potrzebę rewitalizacji podzamcza i organizacji Dni Sochaczewa właśnie w tym miejscu. Szczęśliwie koalicja rządząca złożona z radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego od trzech kadencji posiada większość w radzie i, wsłuchując się w głos wyborców, zrealizowała tę i inne inwestycje miejskie. Po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa. Dziś sochaczewianie głosują za naszymi bulwarami i amfiteatrem swoją tłumną obecnością praktycznie każdego dnia. To cieszy i daje motywację do dalszej pracy – mówi Sylwester Kaczmarek.

Z pomocą unijną
Niemały udział w finansowaniu nagrodzonego projektu miał sejmik, o czym przypomina jego wiceprzewodniczący Mirosław Adam Orliński.
- Sochaczewski amfiteatr w pełni zasługuje na tę nagrodę. Mogę tylko powtórzyć słowa marszałka Struzika, które skreślił w liście gratulacyjnym do władz miasta, że ten projekt pokazuje, jak zbudować obiekt, aby zatrzymać pamięć i ducha miejsca, a jednocześnie wkomponować modernizację w zmieniający się krajobraz i dostosować do potrzeb mieszkańców. Jestem dumny, że samorząd Mazowsza dwukrotnie wsparł zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Bzurą dotacjami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Właśnie tak razem budujemy Mazowsze – podkreśla radny wojewódzki.

Nagroda za projekt i wykonanie
Co ważne, ideą konkursu jest nagradzanie nie tylko inwestorów, ale również wykonawców i projektantów przedsięwzięć budowalnych. Dlatego przypomnijmy, że zagospodarowanie terenów nad Bzurą zaprojektowała wrocławska firma Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., a wykonania przedsięwzięcia podjęła się lokalna firma budowlana Sochbud.

Jak mówi Anna Stryszewska-Słońska, prezes zarządu Heinle, Wischer und Partner Architekci, każde wyróżnienie jest dla jej zespołu nobilitacją i motywacją do dalszej pracy.
- Cieszymy się, gdy nasze wizje spotykają się z aprobatą inwestorów, którzy decydują się na ich realizacje, tak jak miało to miejsce w przypadku koncepcji budowy amfiteatru i rewitalizacji terenów nad Bzurą. Doceniamy uznanie specjalistów w dziedzinach budownictwa i architektury w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI”, niemniej największą satysfakcję daje nam pozytywny odbiór realizacji przez jej docelowych użytkowników, w tym przypadku mieszkańców Sochaczewa. Mamy nadzieję, że zrewitalizowana przestrzeń będzie w przyszłości miejscem chętnie odwiedzanym, zarówno w celach rekreacji, aktywności sportowej jak i kulturalnej – podkreśla Anna Stryszewska-Słońska.

Z nagrody cieszy się także współwłaściciel Sochbudu, Krystian Nowicki.
- Dla naszej firmy to już druga nagroda w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”. W 2019 roku otrzymaliśmy wyróżnienie za wykonanie modernizacji budynku OSP w Brwinowie. Tym razem, wspólnie z urzędem miejskim oraz autorem projektu, sięgnęliśmy po wygraną w swojej kategorii, co jest dla nas wszystkich ogromnym wyróżnieniem. Trzeba pamiętać, że w tym roku zgłoszono aż 510 projektów z całej Polski. Pomimo tak dużej konkurencji amfiteatr zrobił wrażenie na kapitule. Nagroda jest dla nas ogromną motywacją do stawiania sobie nowych celów i przesuwania poprzeczki coraz wyżej. Bardzo dziękuję za współpracę przy realizacji projektu wszystkim zaangażowanym w tym szczególnie pracownikom firmy SOCHBUD, przedstawicielom ratusza oraz autorowi projektu – mówi Krystian Nowicki.

(daw)

A A A
03-10-2022
godz.08:11
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 10.06.2023 r. 4251237 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy