Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,naciśnij -> złóż deklarację

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie www.zone.gunb.gov.pl, lecz wówczas potrzebny jest profil zaufany albo dowód elektroniczny.

Można ją złożyć w wersji papierowej, osobiście w sochaczewskim urzędzie miasta lub wysłać listem.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?

Można ją pobrać w holu Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16, tam wypełnić i zostawić w Biurze Podawczym UM (parter).

deklaracja - budynki mieszkalne

deklaracja - budynki niemieszkalne

 

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

 W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

A A A
01-07-2021
godz.12:06
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 29.11.2022 r. 3929674 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy