Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dotacje od konserwatora

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

O przyznanie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna, samorząd, fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka posiadająca zabytek w trwałym zarządzie (powinien być indywidualnie wpisany do rejestru zabytków). Dotację można przeznaczyć np. na sporządzenie ekspertyz technicznych, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcji, odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, modernizację instalacji elektrycznej i wiele innych prac.

Wnioski można składać do 28 lutego. Wszystkie informacje o konkursie zainteresowani znajdą na stronie mwkz.pl, w zakładce dotacje.

A A A
16-02-2021
godz.15:36
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.02.2021 r. 3147008 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy