Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wypowiedź się w konsultacjach

W dniach od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. konsultacjom społecznym poddane zostaną:

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 18.01.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

A A A
14-01-2021
godz.14:32
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 04.03.2021 r. 3150797 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy