Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Tak dla programów

Wszyscy radni biorący udział w ostatniej sesji rady miasta zagłosowali za przyjęciem miejskich programów przeciwdziałania narkomanii (145 tys.) i profilaktyki antyalkoholowej (655 tys.) na 2021 rok. Odłożone na ten cel 800 tys. zł przeznaczone zostanie m.in. na prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, organizowanie półkolonii oraz letnich obozów dla dzieci i młodzieży,  realizację programów i projektów kulturalnych oraz cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci w okresie wakacji.

Bez uwag zatwierdzono także Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025. Za najważniejsze cele uznano: wczesne wykrywanie raka piersi, profilaktykę chorób układu krążenia, promocję szczepień ochronnych (w tym przeciwgrypowych wśród seniorów), naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wspieranie osób niewidzących i niedowidzących, profilaktykę stomatologiczną wśród uczniów oraz walkę z cukrzycą jako chorobą cywilizacyjną.

(daw)

A A A
08-01-2021
godz.10:08
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 23.01.2021 r. 3115129 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy