Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Eksperci na wzgórzu

W przyjętym jednogłośnie w miniony piątek przez radę miasta budżecie Sochaczewa na 2021 rok odłożono pieniądze na prace remontowo-konserwatorskie na terenie zabytkowego wzgórza zamkowego. Wkrótce dowiemy się, czy trzeba będzie po nie sięgnąć.

Kilka tygodni temu na szczycie wzgórza zauważono lekkie obniżenie terenu. Ratusz zdecydował wówczas o przeprowadzeniu fachowej oceny jego przyczyn. Ocenę ekspercką zlecono firmie Geoteko sp. z o.o., która realizuje podobne zlecenia m.in. dla takich podmiotów jak KGHM Polska Miedź czy GDDKiA. Prowadziła również ekspertyzy geologiczne przy budowie warszawskiego metra. Urząd miasta uzgodnił zakres prac z konserwatorem zabytków, uzyskał stosowne zgody, prace przeprowadzono 18 grudnia pod nadzorem archeologa.

Jak powiedział nam Sławomir Krysiak z Geoteko, diagnostyka wzgórza polegała na wprowadzeniu serii sond na głębokość do 5 metrów. Każda z nich wyposażona była w bardzo czułe urządzenia, które zbadały stan gruntu. Za kilka tygodni powinno być wiadomo, dlaczego doszło do obniżenia terenu na wzgórzu i co należy zrobić, by do takich sytuacji nie dochodziło.

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat stabilność wzgórza badano kilkakrotnie. Z ekspertyz wynikało, że obiekt jest niestabilny, zagrażają mu zmienne warunki atmosferyczne, cały czas „pracuje”, zatem trzeba cyklicznie badać jego stabilność i reagować stosownie do sytuacji. Wnioski z ostatniej oceny zmierzały do tego, że groźba osunięcia jest realna, stąd decyzja ratusza o umocnieniu wzgórza. Prace przeprowadzono w latach 2012-2013, a sfinansowano je z dotacji, która pokryła ponad 95 procent kosztów robót. W ramach zadania zostały również zabezpieczone - w postaci trwałej ruiny - pozostałości murów zamkowych oraz dziedzińca. Na koniec cały obiekt udostępniono zwiedzającym. (seb)

 

 

A A A
22-12-2020
godz.15:22
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 10.05.2021 r. 3215912 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy