Internet za darmo od miasta

Przypominamy, że nadal trwa nabór beneficjentów do projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. W jego ramach można uzyskać darmowy dostęp do internetu LTE do 2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób nieposiadających dostępu do internetu, uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, jak i osób w wieku 50+.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania formularzy zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, p. 405. Więcej informacji można również uzyskać pod nr. telefonu 46 862 22 35, wew. 436.

Projekt współfinansowany jest przez unię europejską, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

 

PROGI DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE Z PROJEKCIE

- Gospodarstwa domowe uprawnione do korzystania pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca – 701 zł netto

Miesięczny dochód na członka rodziny – 529 zł netto

- Gospodarstwa domowe upoważnione do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty – 674 zł netto

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 764 zł netto

- Osoby niepełnosprawne

Osoby samotnie gospodarujące – 1402 zł netto

Miesięczny dochód na członka rodziny – 1058 zł netto

- Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego

Na osobę w rodzinie ucznia, dochód nie przekraczający – 528 zł netto

- Osoby z grupy 50+

Dochód na członka rodziny nie przekraczający – 1100 zł netto

- Dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Dochód nie przekraczający (w przeliczeniu na osobę) – 1693 zł netto

- Rodziny zastępcze

 

A A A
26-11-2019
godz.15:01
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 09.07.2020 r. 2896160 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy