Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Polnej i Kochanowskiego

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego związanego z infrastrukturą wodną. Tym razem roboty prowadzone będą w ul. Polnej i ul. J. Kochanowskiego. W ramach Przebudowy i wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej i w ul. J. Kochanowskiego wykonane zostaną następujące prace:

- przebudowa sieci wodociągowej z rur PE fi 225 wraz z odejściem do hydrantu DN 80 mm o łącznej długości 147,0 m na odcinku pomiędzy dz. nr 805/6 a ul. Cieplną

- wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn200 na  PE 225 SDR 17 długości ok. 152 m w ulicy Jana Kochanowskiego i ok. 243 m w ulicy Polnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Łącznie 542 m wodociągu.

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny sieci.

Prace w przeważającej mierze prowadzone będą metodą bezwykopową, tak aby do minimum ograniczyć wszelkiego rodzaju uciążliwości.

Wykonawca robót budowlanych - Zakład Usługowy MARTEL s.c. Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak z siedzibą w Brwinowie, planuje przystąpić do realizacji robót z początkiem grudnia bieżącego roku. Łączna wartość robót wyniesie 349 470 pln brutto.

 

 

 

 

A A A
21-11-2019
godz.08:22
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 20.01.2022 r. 3461224 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy