Z jedenastu miejsc obsadzono tylko pięć

Rada dokonała wczoraj wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Zainteresowanych pełnieniem tej społecznej funkcji było niestety niewielu i z jedenastu miejsc radzie udało się obsadzić jedynie pięć.

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do radnych z prośbą o wskazanie pięciu ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, pięciu do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie i jednego do orzekania w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Ściśle określoną procedurę zgłaszania i oceny kandydatów na ławników pomyślnie przeszło pięć osób, czyli wszyscy zgłoszeni.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ławnikiem może być osoba o nieskazitelnej opinii, kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności, opinii na ich temat zasięga się w komendzie wojewódzkiej policji. Pełnieniem funkcji ławnika zainteresowane było pięć osób – trzy zgłoszenia dotyczyły Sądu Rejonowego w Sochaczewie (dwa wakaty), dwa Sądu Okręgowego (trzy wakaty), nikt nie był zainteresowany udziałem w rozprawach w żyrardowskim sądzie pracy.

Już wiemy, że od stycznia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie orzekać będą: Grażyna Gerasik, Róża Buraczyńska i Justyna Marciniak, a w Sądzie Okręgowym w Płocku Artur Gajda i Żaneta Zielińska.

A A A
08-10-2019
godz.07:55
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 09.07.2020 r. 2896434 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy