Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dzikie drużyny na start! Zapisy do 11 maja

Przed nami osiemnasta już edycja Turnieju Dzikich Drużyn rozgrywanego tradycyjnie o puchar Stowarzyszenia „Zamek”. Rozgrywki odbędą się 26 maja, ale na zgłoszenia drużyn organizatorzy czekają tylko do 11 maja, zatem czas pomyśleć o zebraniu drużyny i wypełnieniu deklaracji udziału.

Mecze rozgrywane będą na obiektach sportowych w Chodakowie, czyli stadionie MOSiR oraz boiskach Szkoły Podstawowej nr 7. Poniżej znajduje się regulamin imprezy wskazujący – kto, do kiedy i jak powinien skutecznie zgłosić drużynę do rozgrywek.

Imprezę organizuje Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”, Maciej Małecki poseł na Sejm RP i Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki we współpracy ze Starostą Sochaczewskim Jolantą Gontą, MOSiR Sochaczew, KS Bzura, Płockim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, Dragon Fight Club, Szkołą Podstawowa nr 7 w Sochaczewie i Klub Wolontariuszy MOPS Sochaczew.

 

Formularz zgłoszenia drużyny - osoby nieletnie

Formularz zgłoszenia drużyny - osoby pełnoletnie

Karta zgłoszenia nieletniego - załącznik do formularza

Regulamin XVIII Turnieju Dzikich Drużyn

 

 

Ramowy Regulamin Turnieju

1. Data Turnieju: 26 maja 2018 roku – sekretariat czynny od godz. 08:00, rozpoczęcie turnieju – godz. 09:00.

2. Miejsce turnieju: Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Chopina 101 oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie ul. Chopina 99 (Chodaków).

3. Boiska rozgrywek: Boisko „BZURA” płyta główna nr 1 i 2, Boisko „ORLIK” nr 3, Boisko „SZKOŁA” nr 4 i 5.

4. Drużyny startują w kategoriach wiekowych:
a) kategoria szkół podstawowych „SKRZAT” klasy I – III (urodzeni nie wcześniej niż w 2008 roku);
b) kategoria szkół podstawowych „ORLIK” klasy IV-VI (urodzeni nie wcześniej niż w 2005 roku);
c) kategoria szkół podstawowych i gimnazjum „JUNIOR” klasy VII SP, II i III GIM. (urodzeni nie wcześniej niż w 2002 roku.);
d) kategoria mężczyzn „OPEN”;
e) kategoria kobiety „OPEN”;

5. Zapisy odbywają się TYLKO DO 11 MAJA w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3 oraz w hali sportowej przy ul. Chopina 101. Uwaga!!! Limit 16 drużyn w każdej kategorii. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZEŃ DRUŻYN W DNIU ZAWODÓW!!!

6. Drużynę zapisuje i reprezentuje tylko dorosły opiekun, na podstawie pisemnej zgody rodziców zawodników.

7. Uwaga!!! Otwarte losowanie drużyn przed turniejem odbędzie się w Kramnicach Miejskich (informacja zostanie podana do publicznej wiadomości). Nie będzie losowania w dniu zawodów.

8. Drużyny mogą liczyć max. do 10 zawodników. Na boisku jednocześnie występuje sześciu zawodników, w tym bramkarz. W czasie spotkania może być dokonana dowolna liczba zmian, w tym powrotnych.

9. Wiek zawodników jest ustalany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (nie dotyczy kat. OPEN). Zawodnicy muszą posiadać legitymacje w trakcie rozgrywek. W czasie rozgrywek w kategorii „Skrzat”, „Orlik” oraz „Junior” (szkoły podstawowe i gimnazjum) jest możliwa weryfikacja wieku zawodników przez sędziego. W przypadku braku legitymacji lub/i niezgodności wieku zawodnika ze stanem faktycznym drużyna tego zawodnika przegrywa mecz walkowerem i zostaje wykluczona z turnieju bez możliwości odwołania.

10. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, który jest jedyną osobą uprawnioną do interpretacji powyższego regulaminu w imieniu organizatora.

11. W przypadku podobnej kolorystki koszulek decyzją sędziego meczowego wskazywana jest drużyna, która zakłada znaczniki.

12. Wykluczeniu z turnieju podlega drużyna, której zawodnicy lub osoby towarzyszące zakłócają przebieg zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalania turnieju, wizerunku zawodników za pomocą nośników multimedialnych (tj. zdjęć i nagrań video), które mogą być wykorzystane do celów informacyjnych i promocyjnych. Wejście na teren, gdzie rozgrywany jest turniej jest równoznaczne ze zgodą zawodników, widzów i osób obsługujący turniej na ewentualne utrwalenie wizerunku.

14. Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika lub zawodnika turnieju, a zwłaszcza niszczenie cudzego mienia czy inne nieprawidłowe zachowania skutkowały będą, natychmiastowym wydaleniem z terenu turnieju.

15. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na turniej.

16. Za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez niepełnoletniego uczestnika turnieju odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania przez nich na terenie wyznaczonym dla całego Turnieju Dzikich Drużyn.

17. Obowiązuje zakaz rozstawiania stoisk bez zgody organizatora.

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie obiektów na których odbywa się turniej.

19. Formuła turnieju i czas trwania meczów zostaną ostatecznie ustalone według liczby zgłoszonych drużyn.

20. W systemie pucharowym w przypadku remisu o zwycięstwie rozstrzygają rzuty karne.

21. Ubezpieczenie zawodników jest w gestii drużyn.

22. Zwycięzcy turnieju otrzymają Puchar Stowarzyszenia "Zamek".

23. W każdej kategorii spośród zawodników wybierany jest najlepszy strzelec oraz najlepszy bramkarz.

24. Organizator zastrzega możliwość zmiany w regulaminie turnieju.

25. Wejście Uczestników na obiekty na których rozgrywany jest turniej jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

26. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 

ZAPRASZAMY DRUŻYNY PODWÓRKOWE, OSIEDLOWE, ULICZNE, DZIELNICOWE, SZKOLNE, ITP.

A A A
25-04-2018
godz.12:13
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 20.01.2022 r. 3461108 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy