Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Obrońca miasta patronem szkoły

Honorowy Obywatel Sochaczewa, dowódca II batalionu 18 pułku piechoty dowodzący obroną miasta we wrześniu 1939 roku major Feliks Kozubowski został patronem Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie. 13 kwietnia placówka mieszcząca się w gmachu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu przy ul. Stadionowej, oficjalnie przyjęła jego imię i otrzymała sztandar. Na uroczystość zaproszono m.in. wnuków majora Grzegorza i Krzysztofa Korulskich.

Proces nadawania imienia placówce oświatowej jest ściśle określony. Decyzja o wskazaniu konkretnej postaci musi być gruntownie przemyślana, a patron zaakceptowany przez całą społeczność szkolną. Jak zapewniał dyrektor TKZ Łukasz Wójcikowski, w ciągu kilku miesięcy przeprowadzono konsultacje z uczniami, rodzicami, radą pedagogiczną, odbyły się specjalne lekcje poświęcone patronowi i ostatecznie wyboru majora dokonano jednogłośnie.

- Przyjęcie tak wyjątkowego patrona to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Zobowiązanie, by w codziennym życiu kierować się tymi wartościami, którym hołdował major Kozubowski – żołnierz, bohater, patriota. Dzięki takim ludziom jak Kozubowski młodzi Polacy mogą się uczyć, żyją w wolnym kraju. Dzisiejszym patriotyzmem jest podtrzymywanie tej wolności. Swoimi postawami na co dzień, szacunkiem dla drugiego człowieka, pomocą drugiemu człowiekowi, będziemy tę wolność podtrzymywać – mówił Łukasz Wójcikowski.

Chwilę później uczniowie wyświetlili kilka prezentacji multimedialnych pokazujących Sochaczew w czasie II wojny światowej, przypominających życiorys majora, przebieg jego kariery wojskowej i najważniejsze epizody z walk o miasto prowadzonych we wrześniu 1939 roku. Na koniec odśpiewano hymn, a ks. proboszcz Jacek Skrobisz poświęcił sztandar szkoły.

Głos zabrali wnukowie majora Grzegorz i Krzysztof Korulscy, którzy dziękowali całej społeczności miasta za podtrzymywanie pamięci o dziadku. Przypomnieli, że jego imię nosi już jedna z ulic, w 2016 roku dowódca batalionu został patronem przebudowanego mostu na Bzurze, a w styczniu 2017 roku patronem 38. Sochaczewskiego dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej. Na fasadzie muzeum ziemi sochaczewskiej znajdziemy dedykowaną mu tablicę pamiątkową, a na wystawie stałej unikatowe fotografie i osobiste pamiątki po majorze.

W uroczystości oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli TKZ wzięli udział m.in. radny sejmiku Adam Orliński, reprezentująca posła Macieja Małeckiego radna Selena Majcher, proboszcz boryszewskiej parafii ks. Jacek Skrobisz, dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej płk Artur Gałecki, zastępca dowódcy 38 dywizjonu zabezpieczenia OP mjr Andrzej Mańkowski, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu, które także za patronów obrały bohaterów września 1939 roku, przedstawiciele partnerów biznesowych szkoły w tym PKP INTERCITY.

List gratulacyjny od Piotra Osieckiego odczytała Danuta Szewczyk-Kozłowska, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. Burmistrz podkreślił w nim, że we współczesnym świecie niezwykle ważne jest wychowanie w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, o autorytety moralne, życiorysy ludzi skromnych dokonujących wielkich rzeczy, a major bez wątpienia był postacią spełniającą te kryteria. Zginął broniąc miasta, oddał ojczyźnie to, co jest najcenniejsze – życie. Piotr Osiecki zaznaczył, że „choć katalog działań upamiętniających majora jest rozległy, nigdy ich za wiele. Dokonaliście słusznego, dojrzałego wyboru. Dla szkoły kształtującej charaktery i postawy młodzieży, to doskonały patron”.

Technikum Kształcenia Zawodowego to szkoła prywatna, posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Powstała dwa lata temu. Nauka prowadzona jest bezpłatnie. Kształci młodzież na kierunkach kolejowym, informatycznym i fryzjersko-kosmetycznym.

 

Feliks Kozubowski to szczególna postać w historii naszego miasta. We wrześniu 1939 roku walczył w Bitwie nad Bzurą, a w dniach 13-15 września dowodził bohaterską obroną Sochaczewa. W trakcie ciężkich walk o miasto, trwających blisko 3,5 doby, jego batalion stracił 80 procent stanu osobowego. Poległ 15 września 1939 roku, podczas odwrotu z miasta, na przeprawie pontonowej przez Bzurę. Jego grób znajdziemy na wojskowej kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta. Tytułem Honorowego Obywatela Miasta wyróżniony został w 2009 roku.

A A A
15-04-2018
godz.11:52
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 27.11.2021 r. 3406693 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy