Wrzesień w Żelazowej Woli

Zapraszamy do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Wrzesień obfituje tam w wydarzenia artystyczne.

 

Kwadranse muzyczne

W okresie od kwietnia do końca października 2017 roku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, będzie można wysłuchać piętnastominutowych prezentacji młodych, utalentowanych pianistów – uczniów szkół muzycznych, laureatów prestiżowych konkursów. Połączone z oprowadzaniem po wystawie stałej, umożliwią zwiedzającym pełniejsze doświadczenie wyjątkowej atmosfery miejsca urodzenia kompozytora.

Czwartek i piątek: 12.00 i 14.00

(oprowadzania po wystawie stałej odbywa się po Kwadransach, o godz. 12.15 i 14.15)

Wstęp na  Kwadranse w ramach biletu uprawniającego do zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina.

Limit osób w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina podczas Kwadransów i oprowadzań: 30 osób.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Relacje łączące rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku w Żelazowej Woli, historia założenia muzeum i parku, a także wkład pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin to wątki ekspozycji stałej. Wystawy czasowe dopełniają m.in. treści prezentowane na wystawy stałej. Tak jest w przypadku obecnej, zatytułowanej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I,  poświęconej  unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dzieło Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

Wtorek i środa: 12.00, 14.00

Czwartek i piątek: 12.15, 14.15

Sobota i niedziela:

  1. 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
  2. 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
  3. 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

 

Na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązują rezerwacje

limit osób: 30

 

Mała Akademia Chopinowska. Przyroda w sztuce. Sztuka w przyrodzie

Dla dzieci w wieku 3–10 lat z rodzicami

Niedziele, g. 11.00-12.30

Zajęcia muzyczno-plastyczne skupione wokół fortepianu i sztuk wizualnych wprowadzą najmłodszych w świat muzykowania oraz pozwolą poznać różne techniki ekspresji. Wybrane drzewa i rośliny z parku w Żelazowej Woli, jak dąb szypułkowy, bluszcz pospolity czy świerk pospolity, staną się natchnieniem do indywidualnych poszukiwań i odkrywania własnych talentów podczas warsztatów poświęconych m.in. zagadnieniom interpretacji, repetycji, rekonstrukcji, symboliki czy kolorystyki w sztuce.

17.09.2017 Zapatrzeni w drzewa. O budulcu instrumentów i niedoskonałości w sztuce

 

Klub przyrodnika

Dla dzieci w wieku 3–10 lat

Niedziele, g. 12.30–13.15

Kwiaty zdobiące ogrody nawet jesienią i rośliny, które nie nabrały jesiennych kolorów, zwane zimozielonymi, to wątki kolejnej odsłony zajęć. Poznamy najstarsze drzewa w parku, które pamiętają jeszcze XIX wiek. Nauczymy się je rozpoznawać, przyjrzymy się ich korze, a także – odkryjemy szyszki na drzewach liściastych!

17.09 W poszukiwaniu jesiennych kwiatów

 

Najmłodsi melomani. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-2

17.09.2017, g. 10.30

Kształtowanie słuchu od pierwszych miesięcy życia dziecka spełnia ważną rolę w rozwoju inteligencji i   stymuluje  psychofizyczny. Śpiewanki i rytmiczanki z wykorzystaniem rekwizytów w oparciu o metodę prof. Eliasa E. Gordona, proste sylaby łatwe do powtórzenia przez dzieci, różna skala, metrum czy tempo utworów przygotują maluszki do odbioru muzyki w przyszłości.  Z bogatym repertuarem rytmów i melodii uczestnicy zapoznają się poprzez metodę improwizacji, prowadząca zajęcia odbiera dźwięki wydobywane przez dzieci, przetwarza je i włącza do większych muzycznych całości. Niewątpliwą zaletą zajęć jest możliwość kontaktu z rówieśnikami na tak wczesnym etapie rozwoju, co ma korzystny wpływ na  budowanie więzi społecznych w przyszłości.

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu

17.09.2017

 

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie czasowej

11.00

Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I to wystawa czasowa poświęcona unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dziełu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Po raz pierwszy eksponowane akwarele czy dziennik prac    autora to niezwykła szansa na zapoznanie się z historią powstawania parku. Zwiedzający poznają  najnowsze badania dotyczące parku w Żelazowej Woli, licznie odwiedzanego przez turystów.

Spacer przyrodniczy

12.30

Jak postrzegano przyrodę i co o niej wiedziano w czasach Chopina?

Jeszcze na początku XIX wieku, tuż przed narodzinami Chopina, wśród uczonych panował pogląd, że wszystkie gatunki na Ziemi są niezmienne od czasu jej stworzenia. Wkrótce potem Karol Darwin wyruszył w rejs m.in. do Ameryki Południowej oraz Australii i zrewolucjonizował świat swoją teorią ewolucji. Pierwsze wydanie jego dzieła –O powstawaniu gatunków ukazało się 10 lat po śmierci Chopina. Co zatem kompozytor mógł wiedzieć o przyrodzie?

 

Oprowadzanie z przewodnikiem po ekspozycji stałej Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i historyczny spacer po parku

14.00

Przedmiotem spotkania będzie historia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, miejsca, w którym powstało muzeum ponieważ tu pracowali rodzice kompozytora u właścicieli posiadłości, rodziny Skarbków, a następnie urodził się sam Chopin. Podejmiemy temat relacji łączących rodzinę Chopinów ze Skarbkami , a także wkładu pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu. Spacer po parku będzie miał charakter historyczny, dowiemy się jak społeczeństwo odpowiedziało na apel tworzenia parku w Żelazowej Woli i ile oraz jaką roślinność udało się wówczas zgromadzić. Jak wyglądał park w kolejnych dziesięcioleciach od momentu powstania w latach 30- tych i co przyniosła jego rewitalizacja w roku chopinowskim 2010?

 

 

W roli głównej: Architekt krajobrazu

Dla dorosłych i młodzieży

Przenikanie się elementów sztuki w parku

13.09.2017, g. 14.30

Czy potrafimy wyobrazić sobie piękny ogród lub park stworzony wyłącznie z roślin, a pozbawiony innych elementów? Przestrzeń ogrodowa składa się z rozmaitych przedmiotów i obiektów pełniących w niej funkcje zarówno dekoracyjne, jak i użytkowe. Elementy te można zaliczyć do reprezentujących różne dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę i muzykę. Spotkaniu z głównym architektem ds. parku w Żelazowej Woli, Anną Tarnawską, będzie towarzyszył komentarz dotyczący utworów muzycznych słyszanych podczas spaceru.

Komponowanie słuchania codzienności. Spacer dźwiękowy po parku

Dla dorosłych i młodzieży

19.09.2017

Czy wszystkich dźwięków powinniśmy słuchać jak muzyki? Gdy wnikniemy głębiej w otaczający nas pejzaż dźwiękowy (soundscape), okazuje się, że jest on precyzyjnie skomponowany, a złożonością i swoistym pięknem nie ustępuje najznakomitszym symfoniom. Podczas warsztatów prowadzonych przez muzykologa specjalizującego się w ekologii dźwięku, Krzysztofa Marciniaka, otworzymy się na świat dźwięków. Dzięki ćwiczeniom słuchowym i spacerowi dźwiękowemu oczyścimy nasze uszy z szumu i nauczymy się w nowy sposób postrzegać świat otaczających nas brzmień.

I: g. 13.00–14.00

II: g. 14.30–15.30

dyskusja: g. 15.30–16.30

 

Akcja "60+ Kultura" czyli kultura dostępna dla Seniora

23, 24. 09. 2017

Zwiedzanie z przewodnikiem Domu Urodzenia Fryderyka Chopina

Relacje łączące rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku w Żelazowej Woli, historia założenia muzeum i parku, a także wkład pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin to wątki ekspozycji stałej. Wystawy czasowe dopełniają m.in. treści prezentowane na wystawy stałej. Tak jest w przypadku obecnej, zatytułowanej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I,  poświęconej  unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dzieło Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy czasowej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I

Park-pomnik w Żelazowej Woli – stworzona w międzywojniu kompozycja architektoniczno-parkowa otaczająca Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcona kompozytorowi – jest dziełem unikatowym. Wystawa opowiada nie tylko o historii powstawania parku, al. także przybliża założenia projektowe prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, dzięki którym park-pomnik stanowi dziś czołową realizację prezentującą modernistyczne tendencje w projektowaniu ogrodów w Polsce. Wystawa jest podsumowaniem kolejnego etapu badań nad historią parku. Po raz pierwszy prezentowane są materiały pochodzące z archiwum Krzywdy-Polkowskiego, związane z zakładaniem parku w Żelazowej Woli (mapy, plany, szkice robocze małej architektury, akwarele-studia kompozycji krajobrazowych).

Sobota i niedziela:

11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej

13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)

14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

 

Na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązują rezerwacje, limit osób: 30.

Recitale chopinowskie:  g. 12.00 i 15.00

 

Rezerwacje:

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli

Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl; bowczuk@nifc.pl

tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)

 

 

 

 

A A A
01-09-2017
godz.08:49
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 02.04.2020 r. 2791441 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy