Sochaczew Sochaczew Sochaczew
kategorie:
edukacja  komunikaty  kultura  polityka  przetargi  samorząd  społeczność  sport  zdrowie 


wiadomość pochodzi z:  Zakład Gospodarki Komunalnej
Sochaczew, 29.08.2017 r.       OGŁOSZENIE   Gmina Miasto Sochaczew – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, że III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na najem budynku przedpogrzeb...
29-08-2017
godz.08:10
Komisja działająca na podstawie Zarządzenia nr 9 Dyrektora MOSiR z dnia 23.03.2016 roku, biorąc pod uwagę cenę jako jedyne kryterium wyboru ofert, po otwarciu i przeanalizowaniu ofert złożonych na w/w zapytanie oferto...
29-03-2016
godz.08:19
BURMISTRZ  MIASTA  SOCHACZEWA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVII/279/12 z dnia 11.12.2012r.   Nr ewidencyjny nier...
14-01-2016
godz.08:37
wiadomość pochodzi z:  Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Sochaczewie ul. Zamkowa 4a zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzedaży wraz z dostawą węgla groszek workowany w ilości 25 ton dla potrzeb Środowiskowego D...
17-07-2014
godz.14:09
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 62 000 litrów rocznie poprzez dostarczanie i tankowanie do zbiornika w siedzibie Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, stosownie do potr...
03-12-2013
godz.08:30
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ziemia-sochaczewska.pl Sochaczew: Druk i dostawa tygodnika Ziemia Sochaczewska. Numer ogłoszenia: 452...
08-11-2013
godz.10:28
wiadomość pochodzi z:  Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie
8 października ruszyło głosowanie Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do pierwszej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest 1 mln złotych. Głosujemy od 8 do 18 października – tradycyjn...
09-10-2013
godz.13:54
wiadomość pochodzi z:  Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie
Znamy już projekty Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego Komisja opiniująca wnioski do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła pracę nad projektami zgłoszonymi do SBO na rok 2014. Komisja oceniała wnios...
02-10-2013
godz.23:30
wiadomość pochodzi z:  UE
Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu realizowanego w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Związek Powiatów Pols...
22-08-2012
godz.09:20
wiadomość pochodzi z:  UE
Zbliża się koniec 2011 r., co oznacza, że następuje ten moment w roku, kiedy rotacyjną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmuje nowy kraj. Kiedy w sylwestrową noc zegary wybiją północ, to Duńczycy przejmą na kolejne  sześć miesięcy odpowied...
28-12-2011
godz.10:43
nadchodzące wydarzenia

czwartek, 04.03.2021 r. 3150831 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy