Sochaczew Sochaczew Sochaczew

odpowiedzi Burmistrza

Szanowna Pani Anno;

Firma Sime nie jest publicznym dostawcą gazu, lecz prywatnym podmiotem działającym w tej branży. Spółka w żadnej sposób nie jest związana organizacyjnie z UM, nasz samorząd nie posiada w niej udziałów, zatem nie ma żadnego przełożenia na podejmowane przez właścicieli decyzje. To prywatna firma kierująca się kalkulacją kosztów i zysków. Jeśli na razie Sime uznała, że doprowadzenie gazu sieciowego do Pani nieruchomości jest nieopłacalne, należy uszanować tę decyzję. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że warto zebrać pewną liczbę podpisów, zachęcić sąsiadów i taką wspólną listę złożyć w Sime. Gdy sieć jest prowadzona nie do jednego, ale kilku czy nawet kilkunastu domów z pewnością zarządowi firmy łatwiej podjąć decyzję o zainwestowaniu środków w nowy odcinek gazociągu.

05-05-2021
godz.13:41

Szanowna Pani Wioleto,

To nie zależy od samorządu, ale od rządu. Od początku takie były założenia programu budowy tanich mieszkań dla rodzin, że samorządy wskazują tereny, potem przejmują rolę administratora gotowego budynku, jednak sama budowa nie jest zadaniem miasta czy gminy. Sochaczew wskazał dwie lokalizacje – działki za wiaduktem i teren na tyłach muzeum kolei wąskotorowej. Podobnie jak Pani czekamy na konkretne rozstrzygnięcia.

 

05-05-2021
godz.13:47

Szanowny Panie Gracjanie,

O pieniądze na remont ulicy Kolejowej chcemy się ubiegać u wojewody nadzorującego Fundusz Dróg Samorządowych. Planujemy złożenie wniosku w 2022 roku, a wówczas, gdybyśmy otrzymali dofinansowanie, prace przeprowadzone byłyby w 2023 roku.

27-05-2021
godz.12:00

Szanowny Panie Grzegorzu,

W 2020 pieniądze odłożone na „Drogi zamiast błota” pochłonął covid, a rok wcześniej środki na ten cel musieliśmy przesunąć na dopłatę do śmieci. W tym roku uznaliśmy, że bez względu na wszystko wracamy do programu i na najbliższej sesji zaproponuję radnym przeznaczenie kilku milionów na układanie asfaltu, chodników i budowę oświetlenia przy drogach lokalnych. Chcemy zacząć od przebudowy ulic Krakowskiej, Załamanej, Rolniczej, Kraszewskiego, Cieplnej, Langiewicza, Tuwima, Niepodległości, Krzywej, Zwierzynieckiej i Królewskiej. Na liście chodników do wymiany lub budowy są te przy ul. Lotników, Wojska Polskiego, Fabrycznej, Żwirki i Wigury, Batorego oraz Rumiankowej. Kolejny element to oświetlenie, które miałoby stanąć przy Gwardyjskiej, Spartańskiej, Topolowej, Zacisznej i Mazowieckiej. Jeśli radni przyjmą moją propozycję, dodatkowe lampy pojawią się również w ulicach Niemcewicza, Lema, Energetycznej, Termicznej, w części Konopnickiej i Kochanowskiego. Ulica Planowa, o którą Pan pyta, z pewnością trafi do wykazu „Dróg zamiast błota”, jeśli tylko pozwolą na to możliwości budżetu miasta.

27-05-2021
godz.12:07

SZzanowny Panie Piotrze, wykaz wszystkich działek przeznaczonych do zbycia znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego. Jest on na bieżąco aktualizowany. Zachęcam, by się z nim zapoznać. Znajdzie Pan w nim odpowiedź na wszystkie zadane pytania. Proszę wejść tu: https://sochaczew.pl/home/www/2516?title=Mienie-i-nadzor-wlascicielski&filterId=5&tabId=76&pid=2516&sochaczew

pozdrawiam

Piotr Osiecki

08-06-2021
godz.08:43

Szanowny Panie Zdzisławie;

Ławki z pasażu zostały zabrane na wyraźny wniosek mieszkańców, którzy składali w ratuszu pisma z prośbą o ich usunięcie. Podnosili, że wieczorami zbiera się tam młodzież pijąca alkohol, hałasująca niekiedy do wczesnych godzin rannych, uniemożliwiająca odpoczynek i sen. Stosowna korespondencja skłoniła nas do podjęcia ten niełatwej decyzji.

08-06-2021
godz.11:05

Szanowny Panie Piotrze,

Z publikowanych przez CPK danych wynika, że port jest zaintereresowany budową linii kolejowych dużych prędkości, a w ich przypadku przystanki są lokowane jedynie w dużych miastach, co kilkadziesiąt kilometrów. Szczegółowo plany CPK, proponowany przebieg linii i nasze stanowisko w tej sprawie opisywał portal Sochaczew.pl w poniższym tekście: https://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/31959?title=Nasz-glos-w-sprawie-szybkiej-kolei&filterId=1&sochaczew#prettyPhoto

31-08-2021
godz.12:49

Szanowna Pani Henryko;

Na wstępie krótkie wyjaśnienie - budowa nowego mostu w Chodakowie to nie zadanie miasta, lecz powiatu. Inwestycję prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. To prawda, że na budowie występują opóźnienia, ale nie wynikają z opieszałości wykonawcy. Ostatnio starostwo informowało, że na zamówione konstrukcje stalowe wykonawca czekał osiem tygodni dłużej, niż pierwotnie zakładał. W opinii PZD, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą i nie wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności to w grudniu br. powinnyśmy cieszyć się z przebudowanego obiektu.

 

29-09-2021
godz.09:17

Szanowny Panie Jacku, bardzo dziękuję za tego maila oraz troskę o nasze wspólne dobro. Na wstępie pragnę przypomnieć, że na pływalni Orka, jak również innych zamkniętych obiektach zarządzanych przez MOSiR, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Przekazałem Pana uwagę dyrekcji MOSiR i usłyszałem zapewnienie, że do podobnych sytuacji nie będzie dochodziło w przyszłości.

16-11-2021
godz.15:35

Szanowna Pani Moniko;

Zgodnie z ustawą 500 Plus należy wypłacić do ostatniego dnia miesiąca. Na początku istnienia programu środki przelewaliśmy w sugerowanym terminie, lecz z czasem - na prośbę rodzin - nasz urząd zaczął realizować wypłaty wcześniej, tj. między 15 a 20 dniem miesiąca. Chcemy zachować tę cykliczność. Wyjątkiem był i będzie grudzień, gdy 500 Plus wypłacamy wcześniej. W 2021 roku przelewy wyszły na konta rodzin już 14 grudnia. Z wyrazami szacunku Piotr Osiecki.

14-01-2022
godz.08:25

Szczegółowe informacje na ten temat przekazałem kilka tygodni temu podczas spotkania z poszkodowanymi rodzinami. Doszło do niego w kościele w Trojanowie. Wspólnie z księdzem proboszczem staraliśmy się powiadomić wszystkich zainteresowanych. Jeśli na Pani dodatkowe pytania, bardzo proszę o kontakt z p. Magdaleną Tuszyńską z Wydziału Infrastruktury Miejskiej UM. 

05-04-2022
godz.07:59

Szanowny Panie Dariuszu, niestety nie żyjemy w stabilnych i pewnych czasach. Odczuwa to każdy z nas - Pan, mieszkańcy Sochaczewa, nasz samorząd. Nas tak samo, jak polskie rodziny, dotykają rosnące koszty paliw (ZKM), prądu i gazu (ogrzanie wody w basenie, szkół, przedszkoli). Za kilka tygodni to samorządy będą musiały wziąć na siebie jeszcze większą odpowiedzialność za uchodźców. Jednocześnie w tej trudniej sytuacji gaże artystów wzrosły o kilkadziesiąt procent, nawet do ponad 100 tys. za godzinny występ. Za taką kwotę możemy położyć asfalt na 1-2 ulicach. Do tego na moich barkach spoczywa los tysiąca pracowników samorządowych zatrudnionych w UM, szkołach, przedszkolach, pomocy społecznej, kulturze, sporcie, jednostkach gospodarki komunalnej. Pierwsza potrzeba, to zapewnienie środków na wypłaty, rachunki za prąd i gaz, na stabilne działanie naszych jednostek. Zapewniam Pana, że mi także zależy na powrocie Dni Sochaczewa organizowanych z rozmachem, koncertami gwiazd itp. Ale to jeszcze nie ten czas.

01-06-2022
godz.14:21

nadchodzące wydarzenia

piątek, 12.08.2022 r. 3748344 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy