3. Kuznocin

A A A
  1. Areał: dostępne 10,9157 ha
  2. Przeznaczenie: Brak planu zagospodarowania przestrzennego, studium zakłada działalność produkcyjno – składowo – usługową na ok. 60% powierzchni działki.
  3. Cena wywoławcza działki: 1 100 000 zł
    Infrastruktura i media: Obsługiwana komunikacyjnie przez drogę techniczną leżącą wzdłuż drogi krajowej nr 2 (od południa) i drogę gminną (od północy), dostępność podstawowych mediów.
  4. Położenie: Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 2).
  5. Własność: Gmina Miasto Sochaczew
  6. Teren ten położony jest w Gminie Sochaczew.

Informacje o przetargu znajdują się tu: http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/20290?title=Do-kupienia-prawie-11-hektarow&sochaczew