Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXIII/257/17 10-03-2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/244/2017 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
XXII/240/17 31-01-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXII/241/17 31-01-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kampinos w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
XXII/242/17 31-01-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXII/243/17 31-01-2017 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego.
XXII/244/17 31-01-2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
XXII/245/17 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miasto Sochaczew.
XXII/246/17 31-01-2017 w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew miejsca spełniania obowiązku szkolnego.
XXII/247/17 31-01-2017 w sprawie projektu planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
XXII/248/17 31-01-2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
XXII/249/17 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. w Sochaczewie na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
XXII/250/17 31-01-2017 w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody (...)
XXII/251/17 31-01-2017 w sprawie nabycia nieruchomości.
XXII/252/17 31-01-2017 w sprawie zbycia nieruchomości.
XXII/253/17 31-01-2017 w sprawie nabycia nieruchomości.
XXII/254/17 31-01-2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok.
XXII/255/17 31-01-2017 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2017 rok.
XXII/256/17 31-01-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
XXI/232/16 19-12-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
XXI/233/16 19-12-2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania