Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXIV/258/17 24-03-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXIV/259/17 24-03-2017 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego.
XXIV/260/17 24-03-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXIV/261/17 24-03-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
XXIV/262/17 24-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów (...).
XXIV/264/17 24-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miasto Sochaczew.
XXIV/265/17 24-03-2017 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
XXIV/266/17 24-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
XXIV/267/17 24-03-2017 w sprawie zbycia nieruchomości.
XXIV/268/17 24-03-2017 w sprawie zbycia nieruchomości.
XXIV/269/17 24-03-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków (...)
XXIV/270/17 24-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony budynku przedpogrzebowego o łącznej powierzchni 1.105,18 m², położonego na działce nr ewidencyjny 103/1 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Trojanowskiej 89 (...)
XXIV/271/17 24-03-2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXIV/263/17 24-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
XXIII/257/17 10-03-2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/244/2017 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
XXII/240/17 31-01-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXII/241/17 31-01-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kampinos w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
XXII/242/17 31-01-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXII/243/17 31-01-2017 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego.
XXII/244/17 31-01-2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania