Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXV/272/17 24-05-2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sochaczewa.
XXV/273/17 24-05-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXV/ 274/17 24-05-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXV/275/17 24-05-2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
XXV/276/17 24-05-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
XXV/277/17 24-05-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
XXV/278/17 24-05-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
XXV/279/17 24-05-2017 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew.
XXV/280/17 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Płockiej 30 w Sochaczewie wraz z udziałem w prawie własności gruntu i udziałem we współwłasności części wspólnych budynku
XXV/281/17 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Warszawskiej 54 w Sochaczewie wraz z udziałem w prawie własności gruntu i udziałem we współwłasności części wspólnych budynku.
XXV/282/17 24-05-2017 w sprawie ustalenia nazw ulic
XXV/283/17 24-05-2017 w sprawie zbycia nieruchomości
XXV/285/17 24-05-2017 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Sochaczewskim przy realizacji zadania pn: „Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie”
XXV/286/17 24-05-2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
XXV/287/17 24-05-2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
XXV/288/17 24-05-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
XXV/284/17 24-05-2017 w sprawie zbycia nieruchomości
XXIV/258/17 24-03-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXIV/259/17 24-03-2017 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego.
XXIV/260/17 24-03-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania