Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXIX/317/17 14-11-2017 w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego. PDF
XXIX/318/17 14-11-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XXIX/319/17 14-11-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 PDF
XXIX/320/17 14-11-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok PDF
XXIX/321/17 14-11-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok PDF
XXIX/322/17 14-11-2017 w sprawie zbycia nieruchomości PDF
XXIX/323/17 14-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości PDF
XXIX/324/17 14-11-2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDF
XXIX/325/17 14-11-2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2018 PDF
XXIX/326/17 14-11-2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2018 PDF
XXIX/327/17 14-11-2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie PDF
XXIX/328/17 14-11-2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie PDF
XXIX/329/17 14-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie PDF
XXIX/330/17 14-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie PDF
XXIX/331/17 14-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie PDF
XXIX/332/17 14-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sochaczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie PDF
XXIX/333/17 14-11-2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy ( Quercus robur), rosnącego na terenie działki o nr ewid. 1441/12 przy ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie PDF
XXIX/334/17 14-11-2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do roku 2020 PDF
XXIX/335/17 14-11-2017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1, na działce o numerze ewidency PDF
XXIX/336/17 14-11-2017 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania