Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXVIII/304/17 22-09-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XXVIII/305/17 22-09-2017 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Gminy Brusy. PDF
XXVIII/306/17 22-09-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017. PDF
XXVIII/307/17 22-09-2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. PDF
XXVIII/308/17 22-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Miasto Sochaczew do Sochaczewskiego Klastra Energii. PDF
XXVIII/309/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/310/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/311/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/312/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/313/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/314/17 22-09-2017 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXVIII/315/17 22-09-2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spa PDF
XXVIII/316/17 22-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego. PDF
XXVII/289/17 23-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2016 rok. PDF
XXVII/290/17 23-06-2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. PDF
XXVII/291/17 23-06-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XXVII/292/17 23-06-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017. PDF
XXVII/293/17 23-06-2017 w sprawie nabycia nieruchomości. PDF
XXVII/294/17 23-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy. PDF
XXVII/295/17 23-06-2017 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymiennych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (...). PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania