Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Konsultacje społeczne

A A A

ZARZĄDZENIE NR 83.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2017r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących Gminy Miasto Sochaczew.

Zarządzenie nr 83.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 kwietnia 2017r..pdf

Załącznik Nr 1 Formularz.pdf

Załącznik Nr 2 Formularz.pdf

Projekt uchwały do konsultacji.pdf

 

 

 

ZARZADZENIE NR 76.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 kwietnia 2017r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia nazwy ulicy biegnącej w kierunku południowym od ul. Nowowiejskiej do ul. Olimpijskiej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 76.2017

Formularz konsultacji społecznych - nadanie nazwy dla ulicy

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 63.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania .

Zarządzenie Nr 63.2017 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 marca 2017 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie - Strefa Płatnego Parkowania

Załącznik do uchwały - str. 1

Załącznik do uchwały - str. 2

Uzasadnienie uchwały

Formularz konsultacji - Strefa Płatnego Parkowania

Wynik konsultacji społecznych - Strefa Płatnego Parkowania

 ____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  14 marca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2017 z dnia 14.03.2017.pdf

Projekt Uchwały dot. Statutu MOPS 2017.pdf

Projekt Statutu MOPS 2017.pdf

Formularz konsultacji - Statut MOPS.pdf

Statut MOPS-wynik konsultacji.pdf

______________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 47.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie zmieniającej Uchwałę Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza - 47.2017

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie - przystanki

Formularz Konsultacji Społecznych - przystanki

Wynik konstulacji społecznych - przystanki

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 36.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 36.pdf

Uchwała - kryteria rekrutacji szkoły podstawowe.pdf

Formularz konsultacji - uchwała rekrutacja szkoły.doc

Wynik konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prow. przez Gm. M. Sochaczew.pdf

____________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 35.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 35.2017.pdf

Uchwała - kryteria rekrutacji przedszkola.pdf

Formularz konsultacji - uchwała rekrutacja przedszkola.doc

Wynik konsultacji rekrutacja do przedszkoli.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 ZARZĄDZENIE NR 33.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zarządzenie nr 33.2017.pdf

 Uchwała opłaty za przedszkole.pdf

 Formularz konsultacji - uchwała opłaty za przedszkole.doc

Wynik konsultacji opłaty za przedszkole.pdf

                                                                                                                                                                                                                    

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

 Zarzadzenie 20.pdf

20 - Formularz konsultacji społecznych SBO 2018.doc

UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017. 

__________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  w Sochaczewie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023

Zarządzenie 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017 - 2023

Załącznik do Uchwały Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023 

 Formularz konsultacyjny - Lokalny Program Rewitalizacji.docx

 Wynik konsultacji.pdf

 


 

 ZARZĄDZENIE NR 291.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w  Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Zarzadzenie 291.2016 z dnia 19.12.2016r.pdf

 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przeddzkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakrresu kontroli prawidłowości ich pobraania i wykorzystywania.pdf

Formularz konsultacji - dotacje dla jednostek niepublicznych.doc

 Wynik konsutacji

 


 

ZARZĄDZENIE NR 263/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 listopada 2016 r.

        w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej   w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego przy zbiegu ul. Żyrardowskiej z drogami nr 50 i 92.

zarządzenie nr 263-2016.pdf

2.Uchwała nadanie nazwy dla ronda_Braci Garczyńskich.pdf

3.formularz konsultacji społecznych dla ronda przy zbiegu ul. Żyrardowskiej z drogami krajowymi nr 50 i 92.pdf

4. Wyniki konsultacji.PDF

5. Wynik konsultacji LPR GMS 2017-2023.pdf


 

 

ZARZĄDZENIE NR 260/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 listopada 2016 r.

        w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej   w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda przy zbiegu ulic: Towarowej, Licealnej, Botanicznej, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zarządzenie nr 260-2016.pdf

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda..pdf

.Formularz konsultacji społecznych-nazwa dla ronda.pdf

- wynik konsultacji.pdf

 


 

Ogłoszenie - wyniki głosowania na projekty w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim

 

 Łączna ilość oddanych głosów – 11 354,

w tym: głosów ważnych - 10545,

głosów nieważnych - 809.

 

Szczegółowe wyniki głosowania na poszczególne projekty poniżej.

 

1. Remont łazienek szkolnych w Zespole Szkół w Sochaczewie: 1392

2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Sochaczewie: 1381

3. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3: 1070

4. 3 x Muzyka (Disco Sochaczew Festiwal, Rock Sochaczew Festiwal, Rap Sochaczew Festiwal): 787

5. Remont ul. Ogrodowej i ul. Grunwaldzkiej od ul. Ogrodowej do ul. Parkowej: 773

6. Park Linowy: 730

7. Studio nagrań: 666

8. Boisko do siatkówki plażowej MOSiR Chodaków przy ul. Chopina 101: 585

9. Renowacja Parku Garbolewskich: 414

10. Remont Kaplicy na Wypalenisku: 398

11. Oświetlenie płyty głównej boiska sportowego: 385

12. Modernizacja łazienek na I i II piętrze w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3: 358

13. Elektroniczne tablice wyników na stadionach MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 i Chopina 101: 324

14. Klub dla Rodzin Wesoła Chata: 283

15. Remont ulicy i chodników ul. Bohaterów Chodakowa: 232

16. Bulwary z dechami do tańca nad Bzurą: 208

17. Angielski za darmo dla Sochaczewian: 137

18. Zielona ładowarka z WiFi: 126

19. Modernizacja parkingu SCK przy ul. 15 Sierpnia 83: 101

20. Tor dla rowerzystów, rolkowców i deskorolców: 94

21. Wiaty rowerowe + szybkie zestawy naprawcze + stojaki rowerowe: 71

22. Gdzie jest Chopin?: 18

23. Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona: 12

 

do pobrania:

Informacja o wynikach głosowania w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na rok 2017

 


 

Zarządzenie Nr 242.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  

z dnia 18.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 242.2016 z dn. 18.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków trasnportowych na 2017 rok.docx

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 237/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 237.2016

Projekt uchwały ws. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 234/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 234.2016

Projekt Uchwały ws. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -2017

 Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2017 

Formularz konsultacji

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 236/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w sprawie określenia stawki żywieniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 236.2016 

Projekt Uchwały RM - stawka żywieniowa w DDPS

Formularz konsultacji - Stawka żywieniowa w DDPS

Wynik konsultacji


 

ZARZĄDZENIE NR 235/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie  nadania Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

Zarządzenie Burmistrza Nr 235.2016

Projekt Uchwały RM ws. nadania statutu DDPS

Statut DDPS-projekt

Formularz konsultacji - Statut DDPS

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 233/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”

Zarządzenie Burmistrza Nr 233.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/83/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SHDK

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 232/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”

Zarządzenie Burmistrza Nr 232.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/79/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKR.pdf

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 231/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”

Zarządzenie Burmistrza Nr 231.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/80/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKS

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 230/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”

Zarządzenie Burmistrza Nr 230.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/81/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SW

Wynik konsultacji


ZARZĄDZENIE NR 229/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia  18.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”

Zarządzenie Burmistrza Nr 229.2016

Projekt uchwały dot. zmiany uchwały Nr X/82/15 z dnia 21.09.2015

Formularz konsultacji - SKM

Wynik konsultacji 

Zarządzenie Nr 228.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  z dnia 11.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 228.2016 z dn. 11.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf

Formularz konsultacji ws. opłaty prolongacyjnej.docx

 

 Zarządzenie Nr 227.2016

Burmistrza Miasta Sochaczew  z dnia 11.10.2016 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 227.2016 z dn. 11.10.2016 r.pdf

Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf

Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.docx

 


 

Zarządzenie  Nr 211/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sochaczewie w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

- Zarządzenie Nr 211_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

- Formularz konsultacji społecznych_ZGK.pdf

- Projekt uchwały_ZGK.pdf

- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_ZGK.pdf

- Wynik konsultacji_statut ZGK.pdf


Zarządzenie  Nr 212/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sochaczewie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie.

- Zarządzenie Nr 212_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf

- Formularz konsultacji społecznych_Regulamin Cmentarza.pdf

- Projekt uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf

- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf

- Wynik konsultacji_Regulamin Cmentarza Komunalnego.pdf


 

Zarządzenie  Nr 206/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem                                     lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza - 206.2016.PDF

Formularz konsultacji społecznych - 206.2016.pdf

Projekt - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf

Załącznik - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf

- Wyniki konsulatacji - przystanki.pdf


 

Zarządzenie  Nr 181/2016

Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przyjęciu

do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

w gminie Miasto Sochaczew

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew nr 181.2016.pdf

Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji ......PGN..pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sochaczew_AKTUALIZACJA.docx

formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf

 


ZARZĄDZENIE NR  207/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Zarządzenie 207.16.

Formularz konsultacji społeczny statutu MOSIR.doc

Projekt Uchwały MOSiR.PDF

Wyniki konsultacji statutu MOSiR

 


 

ZARZĄDZENIE NR 200/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie nadania nazwy dla ronda położónego przy zbiegu ul. Wyszogrodzkiej, Chodakowskiej i Mostowej

1. Zarzadzenie Burmistrza Nr 200.2016.PDF

2. Formularz konsultacji społecznych dla ronda.pdf

3.Uchwała nadanie nazwy dla ronda.pdf

4. Wyniki konsultacji społecznych - rondo Chodaków.PDF

 

 


ZARZĄDZENIE NR  203/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Zarządzenie 203.16.PDF

Formularz konsultacji społecznych ustanowienia nagród i wyróżnień

projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych

 


ZARZĄDZENIE NR 202/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie 202.16.PDF

 Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Wspólpracy

 


ZARZĄDZENIE NR 201/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie


Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 13.09.2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
 

Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie
nadania nazwy dla parku
 

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawienadania nazwy dla mostu
 

Zarządzenie Nr 190.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 2 września 2016 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 

 

ZARZĄDZENIE NR 184/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na lata 2016-2020.

Zarządzenie Burmistrza 184.2016.pdf

Uchwała - Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2016-2020.

Formularz konsultacji.

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia 2016-2020.

Wynik konsultacji społecznych

 


 

ZARZĄDZENIE NR 125/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

Zarządzenie nr 125 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie wzoru deklar..pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Załacznik nr 2 wzór Deklaracji.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 124/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zarządzenie nr 124 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie określenia szczeg. sposobu i zakresu świadcz. usług.pdf

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 123/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

                          w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie                                                                                                 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku w gminie.

Zarządzenie nr 123 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porz.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. M. Sochaczew.pdf

Formularz konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.pdf

 


 

ZARZĄDZENIE NR 120/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.

Zarządzenie Burmistrza

Formularz konsultacji społecznych

Projekt uchwały i uzasadnienie

Załącznik nr 1 do Uchwały - wykaz przystanków dla operatorów

Załącznik nr 2 do Uchwały - wykaz przystanków dla przewoźników

Załącznik nr 3 do Uchwały - regulamin

Wyniki konsultacji - przystanki.pdf


ZARZĄDZENIE NR 102/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Zarzadzenie Burmistrza.PDF

konsultacje SPP formularz.doc 

projekt uchwały.pdf 

Załacznik nr1 do Uchwały -str1.PDF 

załącznik nr 1 do Uchwały- str.2.pdf 

Załącznik nr 2 do Uchwały.pdf 

uzasadnienie do Uchwały.pdf 

wynik konsultacji - SPP.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 99/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Zarządzenie 99/16

Formularz konsultacji opieki nad zabytkami

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”

Program opieki nad zabytkami dla miasta Sochaczewa na lata 2016-2020

Wynik konsultacji społecznych

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie

Zarządzenie 95/2016.pdf

Uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.pdf

Formularz konsultacji likwidacja.doc

Wynik konsultacji likwidacja MZEA.jpg

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu

Zarządzenie 94/2016.pdf 

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu.pdf

Statut MZEA.pdf

Formularz konsultacji powołanie MZEA.doc

Wynik konsultacji powołanie MZEA.jpg

 


 

Zarządzenie Nr 88.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sparwie konsutacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transpotu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.PDF

 

 

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16.06.2002 r w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe loklnego transortu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.pdf

 

Wyniki konsultacji społecznych - bilet 60-minutowy.PDF

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 83 /16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.

 

zarządzenie 83/16.pdf

Formularz konsultacji społecznych imprezy nie masowe.doc

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów. 

Wynik konsultacji społecznych

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 84/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 05 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

zarządzenie.pdf

Formularz konsultacji społecznych SBO.doc

- Projekt uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew
w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Wynik konsultacji społecznych


 

Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto  Sochaczew
na rok 2016.pdf

 

 


 

Zarzadzenie  Nr 40.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 23 lutego 2016 r. w sparawie konsultacji społecznych dotyczących projetu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przyjęciu do realizacji oraz
do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoeksmisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew  pdf

Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających
z PGN.pdf

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew_05.02.2016_fin.pdf

 


 

 

 ZARZĄDZENIE NR 39/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18.02.2016 r.

w sprawie konsultacji dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Zarządzenie 39/2016.pdf

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Wynik konsultacji społecznych

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 37/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 15 lutego 2016 r.

 w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Zarzadzenie 37.2016.

Formularz konsultacji społecznych SBO 2017 - 37.2016

Uchwała Nr VII/50/15

 


 

ZARZĄDZENIE NR 35/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zarządzenie Nr 35/2016

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.pdf

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól [odstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gmine Miasto Sochaczew.pdf   

Formularz konsultacji stypendia.doc

Wynik konsultacji stypendia.jpg

 


 

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Zarządzenie Nr 31/2016

Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.pdf

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Sochaczew możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XL/466/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew”.pdf

Formularz konsultacji konkurs ofert.doc

Wynik konsultacji otwarty konkurs.jpg

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 32/160

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 lutego 2016 r.

 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzenie 32

Formularz konsultacji społecznych 32.doc

Projekt Uchwały uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

 


                                                                                            ZARZĄDZENIE NR 10/2016

                                                                                        BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta SochaczewPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agnieszka Kupryjaniuk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej
Data wytworzenia: 18.04.2017
Opublikował: Jarosław Stuczyński
Data publikacji: 21.10.2015 11:51


  rejestr zmian
 
do pobrania
.zarzadzenie konsultacje 291.2016.pdf
.Uchwała dotacje dla jednostek niepublicznych.pdf
.Uchwała dotacje dla jednostek niepublicznych.pdf
.Formularz konsultacji - dotacje dla jednostek niepublicznych.doc
zarządzenie nr 263-2016.pdf
2.Uchwała nadanie nazwy dla ronda_Braci Garczyńskich.pdf
3.formularz konsultacji społecznych dla ronda przy zbiegu ul. Żyrardowskiej z drogami krajowymi nr 50 i 92.pdf
4. Wyniki konsultacji.PDF
Zarządzenie nr 260-2016.pdf
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda..pdf
.Formularz konsultacji społecznych-nazwa dla ronda.pdf
- wynik konsultacji.pdf
Informacja o wynikach głosowania w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na rok 2017.pdf
Zarządzenie Nr 242.2016 z dn. 18.10.2016 r..pdf
Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf
Formularz konsultacji ws. stawek podatku od środków trasnportowych na 2017 rok.docx
ZB Nr 237.2016.pdf
. .Uchwała Program p.p. Narko.2017.pdf
. .Program p.p.Narko. 2017.pdf
. .Formularz konsultacji - Narko.pdf
- - Wynik konsultacji-Narko.pdf
ZB Nr 234.2016.pdf
. .Uchwała Program p.p. Alko.2017.pdf
. .Uchwała Program p.p. Alko.2017.pdf
. .Uchwała Program p.p. Alko.2017.pdf
. .Uchwała Program p.p. Alko.2017.pdf
. .Uchwała Program p.p. Alko.2017.pdf
. .Formularz konsultacji - Alko.pdf
- - Wynik konsultacji -Alko.pdf
ZB Nr 236.2016 Stawki żywieniowe.pdf
. .Uchwała RM - wyżywienie DDPS.pdf
. .Formularz konsultacji - STAWKI.pdf
- - Wynik konsultacji-stawka żywieniowa DDPS.pdf
ZB Nr 235.2016 Statut DDPS.pdf
. .Uchwała RM - statut DDPS.pdf
. .Statut DDPS-projekt.pdf
. .Formularz konsultacji - Statut.pdf
- - Wynik konsultacji-statut DDPS.pdf
. .ZB 233.2016-SHDK.pdf
. .Zmiana uchwały Nr X 83 15 z dnia 21 09 2015- HDK.pdf
. .Formularz konsultacji - SHDK.pdf
- - Wynik konsultacji-SHDK.pdf
. .ZB 232.2016-SKR.pdf
. .Zmiana uchwały Nr X 79 15 z dnia 21 09 2015- SKR.pdf
. .Formularz konsultacji - SKR.pdf
- - Wynik konsultacji-SKR.pdf
. .ZB 231.2016-SKS .pdf
. .Zmiana uchwały Nr X.80.15 z dnia 21.09.2015- SKS.pdf
. .Formularz konsultacji - SKS.pdf
- - Wynik konsultacji-SKS.pdf
. .ZB 230.2016-SW.pdf
. .Zmiana uchwały Nr X 81 15 z dnia 21 09 2015- SW.pdf
. .Formularz konsultacji - SW.pdf
- - Wynik konsultacji -SW.pdf
. .ZB 229.2016-SKM.pdf
. .Zmiana uchwały Nr X.82.15 z dnia 21.09.2015- SKM.pdf
. .Formularz konsultacji - SKM.pdf
- - Wynik konsultacji -SKM.pdf
Zarządzenie Nr 228.2016 z dn. 11.10.2016 r..pdf
Projekt uchwały ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
Formularz konsultacji ws. opłaty prolongacyjnej.docx
Zarządzenie Nr 227.2016 z dn. 11.10.2016 r..pdf
Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
Formularz konsultacji ws. stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.docx
- Zarządzenie Nr 211_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf
- Formularz konsultacji społecznych_ZGK.pdf
- Projekt uchwały_ZGK.pdf
- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_ZGK.pdf
- Wynik konsultacji_statut ZGK.pdf
- Zarządzenie Nr 212_2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf
- Formularz konsultacji społecznych_Regulamin Cmentarza.pdf
- Projekt uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf
- Załącznik nr 1 do projektu uchwały_Regulamin Cmentarza.pdf
- Wynik konsultacji_Regulamin Cmentarza Komunalnego.pdf
Zarządzenie Burmistrza - 206.2016.PDF
Formularz konsultacji społecznych - 206.2016.pdf
Projekt - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf
Załącznik - uchwała zmieniająca - przystanki.pdf
- Wyniki konsulatacji - przystanki.pdf
Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew nr 181.2016.pdf
Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji ......PGN..pdf
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sochaczew_AKTUALIZACJA.docx
formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf
a 1 Zarządzenie 207.16.pdf
3 Formularz konsultacji społeczny statutu MOSIR.doc
a 2 Projekt Uchwału MOSiR.PDF
a konsultacje Mosir.pdf
1. Zarzadzenie Burmistrza Nr 200.2016.PDF
2. Formularz konsultacji społecznych dla ronda.pdf
3.Uchwała nadanie nazwy dla ronda.pdf
4. Wyniki konsultacji społecznych - rondo Chodaków.PDF
a 3 Zarządzenie 203.16.PDF
a 3 Formularz konsultacji społeczny nagrody sport 203.16.doc
a 3 projekt sport.PDF
a Wnioski nagrody sport.pdf
a 1 Zarządzenie 202.16.PDF
a 1 Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2017 202.16.doc
a 1 projekt Roczny Program współpracy.PDF
a Wnioski NGO.pdf
a 2 Zarządzenie 201.16.PDF
a 2 Formularz konsultacji społeczny statutu MBP 201.16.doc
a 2 projekt uchwały MBP.PDF
a Wnioski MBP.pdf
ZB Nr 196.2016.pdf
Proj. uchwały RM w Sochaczewie w zm.uchw. dot. Regulam. utrzymania czystości i porzadku w Gm. M. Sochaczew.pdf
Formularz konsulatacji społecznych projektu uchwały RM w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku....pdf
ZB NR 191.2016.PDF
Uchwała nadanie nazwy dla parku.pdf
Ankieta - formularz konsultacji społecznych dla parku.pdf
4.Wynik konsultacji w sprawie nadania nazwy dla parku.PDF
1. ZB NR 192.2016.PDF
2.Uchwała nadanie imienia dla mostu.pdf
3.Ankieta- formularz konsultacji społecznych dla mostu.pdf
4.Wynik konsultacji w sprawie nadania nazwy dla mostu.PDF
zarzadzenie nr 190_2016.pdf
Projekt uchwaly RM.pdf
Formularz konsultacji spolecznych.doc
Wynik konsultacji pieniadz elektroniczny.pdf
ZB_184.2016.pdf
Uchwała program zdrowotny.pdf
Formularz konsultacji - zdrowie.pdf
Miejski Program - zdrowie 2016-2020.pdf
- --Zdrowie-Wynik konsultacji.pdf
Zarządzenie nr 125 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie wzoru deklar..pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Załacznik nr 2 wzór Deklaracji.pdf
Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Zarządzenie nr 124 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie określenia szczeg. sposobu i zakresu świadcz. usług.pdf
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały RM w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
Zarządzenie nr 123 w sprawie konsult. społ. dot. proj. uchw. RM w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porz.pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. M. Sochaczew.pdf
Formularz konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.pdf
Zarządzenie nr 120-2016 Burmistrza Miasta Sochaczew.pdf
Formularz konsultacji społecznych przystanek.doc
Projekt uchwały i uzasadnienie - przystanki.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały - wykaz przystanków dla operatorów.pdf
Załącznik nr 2 do Uchwały - wykaz przystanków dla przewoźników.pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały - regulamin.pdf
Wyniki konsultacji - przystanki.pdf
Zarzadzenie Burmistrza.PDF
konsultacje SPP formularz.doc
projekt uchwały.pdf
Załacznik nr1 do Uchwały -str1.PDF
załącznik nr 1 do Uchwały- str.2.pdf
Załącznik nr 2 do Uchwały.pdf
uzasadnienie do Uchwały.pdf
wynik konsultacji - SPP.pdf
- Zarządznie 99.16.PDF
- 99 - Formularz konsultacji opieki nad zabytkami.doc
1111 Skanowanie1.PDF
000 - Program opieki nad zabytkami dla miasta Sochaczewa 2016-2020 wer OSTATECZNA.doc
a0_1296.jpg
.Zarządzenie-konsultacje likwidacja MZEA.pdf
.uchwała likwidacja MZEA.pdf
.Formularz konsultacji likwidacja.doc
.Wynik konsultacji likwidacja MZEA (1).jpg
.Zarządzenie-konsultacje powołanie jedn. obsł.pdf
.uchwała powołanie nowe MZEA.pdf
.statut MZEA.pdf
.Wynik konsultacji likwidacja MZEA (2).jpg
AAAAAZarządzenie Nr 88.2016 Burmistrza Miasta Sochaczew INM.PDF
Wyniki konsultacji społecznych - bilet 60-minutowy.PDF
111aaa-CCF20160406_0001.pdf
111aaaa- Formularz konsultacji społecznych imprezy nie masowe.doc
1 - Projekt uchwały imprezy sportowe i kulturalne.PDF
- Wniosek pokonsultacyjny imprezy.jpg
- 1 - CCF20160406_0002.pdf
- 1 - Formularz konsultacji społecznych SBO.doc
- uchwała KSP.PDF
- Wniosek pokonsultacyjny Budżet.jpg
AAAZB Nr 54.2016.pdf
AAAZB Nr 40.2016.pdf
Projekt uchwały o przyjęciu do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z PGN.pdf
Formularz konsultacji społecznych projektu uchwału o przyjęciu do realizacji ....pdf
Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew_05.02.2016_fin.pdf
Zarz39.pdf
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew.pdf
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG STRATEGIA.docx
projekt uchwały.pdf
Wynik konsultacji.pdf
- Zarzadzenie 37.2016.jpg
- Formularz konsultacji społecznych SBO 2017 - 37.2016.doc
- Uchwała Nr 50.pdf
Zarządzenie 35.2016.jpg
.Uchwała program stypendialny.pdf
Program stypendialny.pdf
.Formularz konsultacji stypendia.doc
.Wynik konsultacji stypendia.jpg
Zarządzenie-konkurs ofert.jpg
.Uchwała konkurs ofert.pdf
.Regulamin otwartego konkursu ofert-przedszkola.pdf
.Formularz konsultacji konkurs ofert.doc
.Wynik konsultacji otwarty konkurs.jpg
- Zarządzenie 32.jpg
- Formularz konsultacji społecznych 32.doc
- 1 uchwała KSP.PDF
protokol.pdf
a zarządzenie 10-2016 burmistrza miasta sochaczew.pdf