Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wstęp

A A A

Obowiązujące dotychczas stawki śmieciowe nie uległy zmianie i będą utrzymane przynajmniej do końca kwietnia 2017 roku. Ratusz rozstrzygnął przetarg na obsługę sochaczewskiego rynku śmieciowego, postępowanie wygrało konsorcjum Remondis&Zebra i to ono będzie dbało o dostarczenie pojemników na Państwa posesje, dowóz worków na odpady zielone, segregowane i popiół, to ono zabierze odpadki spod domu i zajmie się ich, zgodnym z prawem, zagospodarowaniem.

 

 W Sochaczewie za śmieci segregowane płacimy 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 22.00 zł. Stawki obowiązują do końca kwietnia 2017 roku, bo na taki okres ratusz zawarł umowę z konsorcjum Remondis&Zebra.

 

Opłaty wnosimy bez wezwania co dwa miesiące. Kwotę obliczamy sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub mieszkanie x 12,80 zł (lub 22 zł) x 2 (liczba miesięcy). Opłatę przelewamy na przypisany nam indywidulany numer konta bankowego (patrz po lewej – zakładka JAK I GDZIE PŁACIĆ).

 

 Terminy wnoszenia opłat:

za lipiec i sierpień 2016 - do 15 sierpnia,

za wrzesień i październik 2016  - do 15 października,

za listopad i grudzień 2016 - do 15 grudnia,

za styczeń i luty 2017 - do 15 lutego,

za marzec i kwiecień 2017 - do 15 kwietnia,

 

Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Konta, na które dotychczas właściciele domków jednorodzinnych dokonywali wpłat są nadal aktualne.

 

 Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie.  Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by piętnastego był na koncie.

 

 Ważna zmiana obowiązująca od lipca 2016 roku! Nie wsypujemy popiołu do pojemników, razem z odpadami zmieszanymi, lecz gromadzimy go w oddzielnych workach. Pracownicy konsorcjum Remondis&Zebra dostarczą worki do domów. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, pokój 43.

 

Gmina Teresin, w imieniu sześciu samorządów ziemi sochaczewskiej (w tym miasta), rozstrzygnęła przetarg na prowadzenie jednego, wspólnego dla wszystkich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługę tę świadczyła i nadal będzie świadczyć spółka Zebra Recykling. PSZOK działa w tym samym miejscu co dotychczas, czyli przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu). Mieszkańcy miasta figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem mogą zawieźć do punktu gruz budowlany, odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki. Za ich odbiór PSZOK nie pobiera żadnych opłat. Umowa na prowadzenie PSZOK obejmuje okres: 1 lipca 2016 – 30 czerwca 2017 roku.

 

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

 

 Dokładny harmonogram odbioru śmieci opracowano wyłącznie dla prywatnych posesji (patrz po lewej - zakładka HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI), gdyż z bloków spółdzielczych, wspólnot i innych budynków wielorodzinnych odpady odbierane są wedle poniższego schematu:

- dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki - śmieci niesegregowane,

- raz w tygodniu – śmieci posegregowane, tj. papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe czyli np. kartony po mleku i sokach. Tylko szkło odbierane będzie raz na dwa tygodnie. 

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>