Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wykonanie budżetu

A A A
ROK 2016
Uchwała nr Pł.252.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2016 roku

ROK 2015
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2015 rok
Uchwała nr Pł.102.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2015 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2015 roku
Uchwała Nr Pł.276.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2015 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2015 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2015 roku

ROK 2014
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 rok
Uchwała nr Pł.134.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2014 roku
Uchwała Nr Pł.322.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. wyrażająca opinię o przedłozonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Sochaczew za I półrocze 2014 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2014 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2014 roku

ROK 2013
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2013 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2013
 
Uchwała Pł.179.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2013 roku
 
Uchwała Nr Pł.338.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2013 roku
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2013 roku

ROK 2012
Uchwała nr XXXIV/367/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwala XXXIV_367_13.pdf 
Uchwała nr XXXIV/366/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok.
Uchwała Pł.131.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczew sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.
Wykonanie budżetu za 2012 r. - opisowe
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2012 r.
Uchwała Nr Pł.336.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2012 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2012 r.

ROK 2011
Uchwała nr XXIV/219/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr XXIV/220/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2011 rok.
Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2011 r.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.
 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 28.09.2016
Opublikował: Ewa Szewczyk
Data publikacji: 07.05.2012 10:53


  rejestr zmian
 
do pobrania
Uchwala Pl 252 2016.pdf
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartal 2016.pdf
informacja o wykonaniu budżetu - II kw. 2016 r..pdf
Informacja o wykonaniu budżetu III kwartal 2016.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za 2015.pdf
Uchwala Pl 102 2016.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz1.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz2.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz3.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2015.pdf
Uchwala nr Pl.276.2015.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za I polrocze 2015.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2015.pdf
informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 r.pdf
Uchwala nr Pl.134.2015.pdf
sprawozdanie roczne 2014 cz. I.pdf
sprawozdanie roczne 2014 cz. II.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2014.pdf
Uchwala Nr Pl.322.2014.pdf
zarządzenie.pdf
czesc-tabelaryczna.pdf
czesc-opisowa.pdf
WPF.pdf
Informacja o wkonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kw. 2014 r..pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2014.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za 2013 r.pdf
Sprawozdanie za 2013 r cz_1.pdf
Sprawodzanie za 2013 r cz_2.pdf
Uchwala Pl 179 2014.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2013.pdf
Uchwala Pł.338.2013.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za II kwartaly 2013.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2013.pdf
Uchwala XXXIV_367_13.pdf
Uchwala XXXIV_366_13.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za 2012 r.pdf
Uchwal Pł.131.2013.pdf
Wykonanie budzetu za 2012 r. - opisowe.pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2012.pdf
Uchwala Pł.336.2012.pdf
informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 r..pdf
Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2012.pdf
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.pdf
Informacja o wykonaniu budżetu za 2011.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2011.pdf
Uchwala 148_2012 str_1.pdf
Uchwala 148_2012 str_2.pdf
Uchwala 148_2012 str_3.pdf