Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Informacje ogólne
Opieka zdrowotna
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Ochrona zdrowia

A A A

W zakresie ochrony zdrowia samorząd miasta odpowiada przede wszystkim za profilaktykę, programy prozdrowotne, podejmowanie działań niwelujących zjawisko alkoholizmu i narkomanii. Klasyczne zadania z zakresu ochrony zdrowia po reformie administracyjnej z 1999 roku przejęła administracja centralna i podległe jej agendy, a także starostwa nadzorujące m.in. szpitale powiatowe.

Tylko w 2012 roku sochaczewski ratusz wyda na programy prozdrowotne i profilaktyczne aż 740.000 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na:

  • promocję trzeźwości, pomoc terapeutyczną, edukację prozdrowotną w szkołach, realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  •  wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
  • organizowanie wakacyjnych wyjazdów wypoczynkowych dla najmłodszych, zajęć sportowych w piłce nożnej, judo, pływaniu i innych dyscyplinach sportowych
  • wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii
  • akcje prozdrowotne: mammografia, honorowe krwiodawstwo, szczepienia przeciwko grypie itp.
  • realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe 


Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM nie tylko koordynuje te działania, ale angażuje się w wiele innych projektów związanych z promocją zdrowia –  akcja "Postaw na rodzinę”, "Zachowaj Trzeźwy Umysł", Sochaczewska Karta Rodziny i inne. Wydział nadzoruje pracę czterech placówek, które także w zakres działania mają wpisaną ochronę zdrowia. Są to Środowiskowy Dom Samopomocy opiekujący się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dbający o seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek, który zapewnie kompleksową opiekę dzieciom od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>