W przeddzień Porozumień Sierpniowych

Na dzień przed 39 rocznicą działacze „Solidarności” oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu uczcili rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą kapelana związku ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującą się przy wejściu do kościoła św. Wawrzyńca, oraz pod pomnikiem-kamieniem ufundowanym z okazji 25 rocznicy utworzenia NSZZ Solidarność, znajdującym się przy urzędzie miejskim.

W przeddzień 39 rocznicy tego przełomowego dla Polski wydarzenia, hołd bohaterom tamtych czasów oddali: burmistrz Piotr Osiecki, jego zastępcy Marek Fergiński oraz Dariusz Dobrowolski, przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przewodniczący rady powiatu Andrzej Kierzkowski wraz z delegatami zakładowych struktur związku.

Porozumienia Sierpniowe były to cztery porozumienia robotników z władzami PRL, kończące akcję strajkową w największych zakładach przemysłowych Polski. Strajki zaczęły wybuchać spontanicznie jeszcze w lipcu jako reakcja na podwyżki cen mięsa. Latem 1980 roku w całym kraju strajkowało niemal 200 zakładów i ponad 80 tys. robotników. Strajkowano w całym kraju, ale centrum akcji stała się Stocznia Gdańska. To tam powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który sformułował 21 postulatów, które stały się podstawą negocjacji z władzami. Robotnicy domagali się m.in. podwyżek płac, ograniczenie cenzury, zapewnienia wolności słowa, uwolnienia więźniów politycznych, poprawy zaopatrzenia w sklepach, wprowadzenia wolnych od pracy sobót, zgody na istnienie niezależnych związków zawodowych. Pierwsze z porozumień zawarto 30 sierpnia w Szczecinie, drugie następnego dnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, czwarte i ostatnie w Katowicach 11 września. Bezpośrednim następstwem politycznym porozumień było odsunięcie od rządów ekipy Gierka i powolny rozkład ówczesnego systemu politycznego.

A A A
30-08-2019
godz.07:59
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.01.2020 r. 2710727 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy