Prace przy odwiercie zakończone

6 lutego powołana przez burmistrza komisja odebrała od wykonawcy odwiert geotermalny Sochaczew GT-1. Zakończenie prac to dla mieszkańców świetna wiadomość, bo jesteśmy o krok bliżej wykorzystania ciepła spod ziemi w systemie grzewczym, a schodzonej wody w miejskim systemie wodociągowym.

Naukowcy zakładali, że na głębokości 1400 metrów pod naszym miastem mogą znajdować się pokłady słodkiej wody o temperaturze ok. 40 stopni. Okazało się, że parametry są znacznie lepsze. Woda jest słodka, bardzo dobrej jakości, a na głębokości 1540 metrów, dokąd dotarło wiertło, ma 44-46 stopni. Odzyskane z niej ciepło ma posłużyć do podgrzania wody krążącej w zamkniętym systemie grzewczym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
- To oznacza oszczędności, ustabilizowanie cen na rynku, ale przede wszystkim znaczący efekt ekologiczny. Źródła geotermalne są czyste, nie wpływają na środowisko. Odwiert to nasz samorządowy wkład w poprawę jakości powietrza, jakim oddychamy – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Raporty, koncesja, zakład
W marcu ratusz ma otrzymać szczegółową dokumentację z badań zawierającą m.in. opis parametrów wody na różnych głębokościach, w tym docelowej, czyli 1500 metrów. Otrzyma też opis samego odwiertu oraz warstw geologicznych znajdujących się pod naszymi stopami. Raport będzie jednym z wielu dokumentów, które później pozwolą PEC-owi opracować wniosek o koncesję na wydobywanie ciepłej wody, wykorzystanie jej w sieci ciepłowniczej.
- Musimy zbadać potencjał odwiertu, sprawdzić jakie daje nam możliwości, zlecić wykonanie precyzyjnych badań eksploatacyjnych. Przed miastem jeszcze długa droga. Mówimy o inwestycji na lata, dlatego trzeba ustalić, jak maksymalnie wykorzystać to ekologiczne źródło ciepła, jak skutecznie włączyć je w wieloletnie plany rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – zaznacza wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski nadzorujący miejskie inwestycje.
Jaki ma być sochaczewski zakład geotermalny, jak go sfinansować? Największe nadzieje samorząd wiąże z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który pokrył koszty odwiertu. Skoro zakończył się on sukcesem, trudno zakładać, że NFOŚiGW nie zechce pomóc w jego gospodarczym wykorzystaniu.

Trzecie źródło
- Trafiliśmy na niezasoloną wodę o mineralizacji poniżej pół grama na litr. Taki produkt nadaje się do uzdatnienia i tłoczenia do sieci wodociągowej. Badaczy zaskoczyła wydajność naszego odwiertu. Przypuszczali, że w ciągu godziny na powierzchnię wypłynie do 120 m3 wody, a tymczasem jest to 190 m3. Co istotne, woda wypływa sama pod ciśnieniem, nie trzeba jej tłoczyć, a to znacznie obniża koszty eksploatacji złoża – podkreśla burmistrz Piotr Osiecki.
Gdy kilkanaście lat temu zaczęto poważnie myśleć o budowie kanalizacji dla całego miasta, zaczęto od opracowania studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej. Wynikało z niego, że Sochaczew bezwzględnie musi być skanalizowany, oraz, że warto poszukać dodatkowego źródła wody pitnej. Pierwsze zalecenie ze studium wykonano budując za 105 mln zł 96 km kanalizacji sanitarnej pokrywającej teraz niemal całe miasto.
- Liczę, że dalsze badania potwierdzą, iż odwiert zapewni nam dodatkowe, pewne, wydaje źródło wody pitnej. Tym samym wypełnimy drugie z zaleceń studium. Oczywiście nadal będziemy korzystali ze studni głębinowych znajdujących się w miejscowości Konary w gminie Brochów oraz w dzielnicy Kuznocin. Woda z odwiertu miałaby jedynie uzupełniać system zaopatrzenia miasta w wodę – dodaje z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.
W Kuznocinie woda ujmowana jest z głębokości ponad 200 m pod poziomem terenu, z kolei studnie w Konarach sięgają na głębokość ok. 45-60 metrów pod powierzchnię terenu. Woda z obydwu ujęć jest transportowana do miasta, oczyszczana i mieszana ze sobą, by każdy odbiorca otrzymał produkt jednakowej jakości.
- Na razie projekt wygląda optymistycznie i liczę, że kolejne szczegółowe badania potwierdzą jego potencjał – podsumowuje Piotr Osiecki.

A A A
08-02-2019
godz.09:15
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 19.08.2019 r. 2562155 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy