Konsultacje społeczne

W dniach od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021 wraz z załącznikiem.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 11.02.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

A A A
08-02-2019
godz.12:22
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 19.08.2019 r. 2562155 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy